TORSTEIN STANGENES

Fjord Line varslet for en drøy måned siden at de vil flagge ut virksomheten til Færøyene. Grunnen er at det blir for dyrt å drive med norske sjøfolk etter at Stortinget har bestemt at den såkalte nettolønnsordningen skal forsvinne fra 2006.

Men Fjord Line ville beholde noen nordmenn. 70 offiserer har fått tilbud om å bli med over i det nye selskapet P/F FL Færøyar. Selskapet har også varslet at det vil beholde 90 norske sjømenn i tillegg til offiserene. Hvem av de norske ansatte som får disse stillingene er ikke bestemt. Kanskje blir det aldri bestemt.

Boikotten skaper problemer

Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund har varslet at de vil jobbe for en internasjonal boikott av Fjord Line. For de norske medlemmene betyr det at forbundene ikke anbefaler at de blir med over i det nye færøyske selskapet.

Fjord Line har forsøkt å forhandle med forbundene om en tariffavtale for de norske sjøfolkene, men partene har ikke engang klart å bli enige om å møtes.

— Vi har anmodet om forhandlinger i romjulen, men forbundene sier de har ferie og ikke tid til å forhandle, sier Fjord Lines informasjonsdirektør Atle Kvamme.

I går sendte derfor Fjord Line ut rekommandert brev til de 70 offiserene med beskjed om at jobbtilbudet måtte trekkes tilbake.

De 90 andre stillingene vil heller ikke bli besatt med det første.

— Vi har ikke til hensikt å seile med folk vi ikke har tariffavtaler med, uansett hvilket land de kommer fra, sier Kvamme.

Haster med avklaring

Alternativet til Fjord Line er å ansette utlendinger i stedet for nordmenn. Og det har de tenkt å gjøre temmelig snart.

— Vi må ha en avklaring i begynnelsen av januar, sier Kvamme.

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sjømannsforbund i Fjord Line Helga Kollen sier sjømannsforbundene vil komme med en avklaring i løpet av neste uke. Hun bekrefter at det er den varslete boikotten som gjør dette til en spesiell situasjon.

Hun har derfor forståelse for juleferieargumentet.

— Det er mange parter som må på plass, det er ikke bare tre personer som kan avgjøre dette, sier hun.