BT skrev i går at antall anmeldte tyverier i Hordaland har steget markant i år, sammenlignet med de foregående tre årene. Samtidig har politiets kapasitet til å oppklare forbrytelsene sunket. I år har politiet løst bare en av fem tyverier.

Jo flere tyver som kommer unna med tyvegodset, desto mer må forsikringsselskapene punge ut med til ofre for tyverier og innbrudd.

**Les også:

Skuffet over politiets oppfølging**

– Politiet ikke effektive nok

Det bekrefter utredningssjef i TrygVesta, Lars Skaar. Han tror synkende effektivitet i politiet kan få negative konsekvenser for kriminaliteten.

– Greier de ikke å prioritere vinningskriminalitet, vil denne type kriminalitet normalt øke. At politiet har stor nok etterforskningskapasitet til at det virker preventivt på kriminelle, er viktig samfunnsmessig.

Skaar påpeker at politiet ikke bare lar være å gjøre temmelig opplagte etterforskningsskritt. De henlegger også saker med kjent gjerningsmann.

– Dette skjer i relativt omfattende grad i saker med skatteunndragelse og annen økonomisk kriminalitet. Dette er et klart uttrykk for at polititjenesten ikke er effektiv nok, enten fordi bemanningen er for lav eller det er av andre grunner.

Sjekket ikke videoopptak

Skaar mener dette fører til at respekten for lover og regler bli utvannet. – Det strider mot vanlige menneskers rettsoppfatning, sier han.

Også utreder i Gjensidige Forsikring, Vidar Erichsen, beklager at politiet ikke prioriterer slike saker høyere.

– Det virker som det er en veldig vanskelig periode i politiet dette. Vi får håpe det er forbigående, sier Vidar Erichsen.

Også de har førstehånds erfaring med konsekvensen av laber etterforskningskapasitet. Nylig fikk selskapet inn melding om at en bil var stjålet fra parkeringsplassen foran en butikk i Åsane.

– Det viste seg at butikken hadde kamera mot plassen. Politiet skulle sjekke innholdet på opptaket, men det skjedde ikke. Det løste seg ved at ansatte i butikken selv gikk gjennom opptakene, sier Erichsen.

Tar timer å lete i opptak

Som tidligere politietterforsker vet han hva som tar tid og hva det er lett å utsette når tiden er knapp. For eksempel sjekking av opptak, noe som ikke er uvanlig i vinningssaker.

– Det er veldig ressurskrevende å gå gjennom slike opptak. Det finnes mange ulike tekniske løsninger, og det kan være mye «pill» før man får spilt av opptakene. Kanskje er det flere kamera. Da kan det være mange timer å lete etter ett bilde, sier han.