Som verdens første land legger Norge ut det meste av offentlige journaler ut på nettet. Det betyr at uansett hvor du bor eller oppholder deg, kan du kikke stat, regjering og fylkesmenn i kortene.

Det ble hvisket om historiske begivenheter da fornyings— og administrasjonsminister Rigmor Aaserud åpnet for fullt offentlig innsyn, bokstavelig talt.

Journaler, ikke dokumenter

Rent praktisk betyr dette at alle, uten passord eller andre begrensninger, kan klikke seg inn på www.oep.no og finne ut hvilke dokumenter som er i omløp i forvaltningen. Så kan man søke den aktuelle instans om innsyn i det eller de dokumentene som er aktuelle.

— Vi regner med at vi kan legge ut elektronisk også de aller mest etterspurte dokumentene, når vi får oversikt over bruk og etterspørsel, sa statsråden. Men la til at de i første rekke er oversikt over dokumentene, som blir tilgjengelig for alle.

I fire år har hennes departement jobbet med dette prosjektet, som ingen aner utfallet av. Det er umulig å anslå hvor mange nordmenn som vil benytte tilbudet om å søke i offentlige journaler. De mange arkivmedarbeiderne som skal håndtere dette er godt motiverte, sier ministeren til BT.

— Men det blir en svær jobb.

Skuffet presse

Selv om også norsk presse ønsker ordningen velkommen, finnes det malurt i begeret. Generalsekretær Nils Øy i Redaktørforeningen beklager at muligheten til å søke på personnavn vil forvinne etter ett år. I dagens mer lukkede system skjer ikke det. Øy sa dette var en skuffende endring.

Begrunnelsen til departementet er hensynet til personvernet, selv om det ikke er dokumentert ett eneste brudd på vernet så lenge elektronisk journalinnsyn har eksistert.

Norsk Journalistlag har også pekt på at navnet på saksbehandler blir fjernet fra journalene, og erstattet med et kontaktpunkt.

-Vi frykter at dette i praksis lett kan føre til at man blir henvist til en person som ikke kjenner saken så godt som saksbehandler, sier advokat Ina Lindahl i NJ.

Hva synes du om endringen? Si din mening her.