For femte år på rad har alle søkjarar fått plass.

— Det er veldig gode tal, og vi er svært nøgd med å ferdigstille opptaket tre veker før planlagt. Vi har vore meir effektive enn tidligare, seier byråd for barnehage og skole Harald Victor Hove.

Varierande bydelsdekning

Sjølv om alle får tilbod, er det ikkje alle som får den plassen dei ønskjer. Mange må difor reise langt for å kome til barnehagane. Ein tredel av søkjarane har ikkje fått førsteprioriteten sin.

— Vi må framleis byggje fleire barneplassar for å nå målene våre, spesielt i Årstad og Bergenshus kor det er stort press, seier Hove.

Han meiner kommunen nærmer seg bystyrets mål om at ein skal få plass der ein bur og jobbar.

— Dei siste årene har vi tatt grep for slik at foreldre slepp å ta buss og køyre for å kome til barnhagane, seier Hove, som meiner antalet foreldre som er nøgd er stigande.

Konfliktfyllt utbygging

Likevel meiner Hove at det ikkje er eit absolutt mål å nå full dekning i bydelane.

— Det er ikkje slik at 100 prosent bydelsdekning er eit ubestridt gode, og det kan vere nokon som vil ha plass i andre bydelar enn der dei bur, seier han.

Hove hevder byen kjem til å oppleve meir konflikt ved utbygging av barnehagane enn før, mellom anna med at barnehagane kan måtte byggast i nærleiken av grøntområder.

— Det er ei utfordring at vi har avgrensa areal til utbygging, og med fleire bergensarar treng vi fleire barnehagar, seier han.

Nytt system

Nytt av i år er eit nytt elektronisk registreringssystem, kor familien får tilbod og kan svare raskt.

— Vi har fått veldig god respons frå foreldre på det nye systemet. Det har gjort at vi har brukt kortare tid frå vi sender eit tilbod til vi får svar, og vi kan difor tilby plass til andre raskare, seier Hove.

Her er dekninga av born som har fått plass i eiga bydel:

Arna: 100 %

Bergenhus: 88 %

Fana: 97 %

Fyllingsdalen: 100 %

Laksevåg: 86 %

Ytrebygda: 100 %

Årstad: 74 %

Åsane: 100 %