I løpet av 2008 skal 60 nye årsverk være på plass, deretter 25 nye årsverk hvert år frem til 2011. Økningen vil bety en merutgift på 37,5 millioner kroner i 2009-2011.

Ventelistene til trygghetsalarmer vil bli avviklet i 2008. I 2009 0g 2010 skal det brukes penger på vedlikehols og supplering av alarmer.

I 2008 er utbyggingsplanen for sykehjem ferdigstilt, med nybygg i Åsane, nytt Domkirkehjem, Ladegården og Bergen Røde Kors.

Byrådet foreslår i tillegg et nytt sykehjem med 110 plasser som skal stå ferdig i 2014.

170 boliger Byrådet vil bygge 170 flere boliger til utviklingshemmede før 2015. I økonomiplanen er bare 55 boliger vedtatt. Det settes av 136,3 millioner kroner til dette. Byrådet vil også bygge ti boliger til funksjonshemmede i 2010-2011, og ytterligere ti i 2012-2013. Dette vil koste 25 millioner kroner.