ATLE ANDERSSON

— Tilstanden var dårligere enn ventet, sier fylkesmiljøvernsjef Terje Aasen.

Avvikene gjaldt både håndtering av avfall, internkontroll og dokumentasjon.

— Det som overrasket mest er at vi ved halvparten av anleggene finner farlig avfall som er lagret slik at det er utsatt for vær og vind, sier Aasen.

Av de kommunalt eide anleggene som bryter retningslinjene for håndtering av farlig avfall, trekker han blant annet frem BiRs anlegg på Flesland.

Fylkesmannen sender nå ut kontrollrapporter til avfallsselskapene. Disse må rette opp avvikene innen gitte frister. Gjør de ikke det, kan det bli aktuelt å ilegge dem tvangsmulkt.

Fylkesmiljøvernsjefen håper og tror de ikke trenger gjøre alvor av trusselen.

— Jeg har svært god tro på at vi skal få selskapene med på tiltak som sikrer en tryggere håndtering av det farlige avfallet, sier Aasen til miljøvernavdelingens egen nettside.