Utdrag fra den siste utgaven av avtalen gir innblikk i hvilke fullmakter du gir selskapet:

2.1. Du gir oss en ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, underlisensierbar og verdensomfattende lisens til å bruke alt åndsverkbeskyttet innhold du publiserer på eller i forbindelse med Facebook (åndsverklisens).

Dette betyr : Du forplikter deg til en byttehandel med Facebook.

Du bidrar til å skape innholdet av Facebook – bilder, tekster, beskjeder og koblinger mellom brukere. Facebook får tillatelse til å bruke materialet. Og selv om du sletterinnholdetdu har lagtutpå Facebook, så vil Facebook ha lagret sikkerhetskopi.

2.4. Når du publiserer innhold eller informasjon med innstillingen Offentlig, betyr dette at du gir alle, inkludert personer utenfor Facebook, tilgang til og tillatelse til å bruke informasjonen og linke den til ditt navn og ditt profilbilde.

Dette betyr : Du kan velge om du vilpublisere oppdateringeroffentlig, men må være klar over hva det innebærer: Du gir alle tilgang til alt du har publisert. Selv om du kan begrensetidligere innlegg,vilpersoner som ermerket iinnleggene og dine venner fortsatt kunne se dem.

5.2 Vi kan fjerne hvilket som helst innhold eller hvilken som helst informasjon du publiserer på Facebook, hvis vi mener at det bryter med denne erklæringen eller våre retningslinjer.

Dette betyr: Du gir Facebook rett til å være redaktør over alt det du legger ut. Facebook får global redaktørmakt.

11.5 Vi avgjør størrelsen, plasseringen og posisjoneringen til annonsene dine.

11.10 Vi kan bruke annonsene dine og beslektet innhold og informasjon til markedsførings— og promoteringsformål.

Dette betyr : Du gir Facebook vide fullmakter. Facebook avgjør utforming og presentasjon av annonser, og gir seg selv en litt uklar fullmakt til å bruke både disse og innhold som er linket til annonsene.