KRISTIN JANSEN

Gaia innfører såkalt alkolås på tolv av sine busser i Os. Dette betyr at sjåførene må puste inn i en måler som er koblet til bussens motor før de begynner på vakt. Dersom de har alkohol i blodet, vil de ikke kunne starte kjøreturen.

— Det er rett og slett umulig å få motoren i gang dersom man har mer enn 0,2 promille, sier administrerende direktør i Gaia, Idar Sylta.

— Utgangspunktet vårt er sikkerhet. Bussen skal være en alkoholfri sone og vi ønsker å signalisere at promille og kjøring ikke hører sammen, legger han til.

Gaia er det andre trafikkselskapet i Norge som prøver ut alkolås på bussene sine. Bare Lillehammer har et tilsvarende prosjekt.

— I første omgang skal vi holde på med dette i ett år. Deretter vil vi oppsummere erfaringene og vurdere om vi skal fortsette prosjektet og eventuelt utvide det til å gjelde flere busser, sier Sylta.

Allerede før alkolåsene er tatt i bruk, er direktøren svært begeistret for ordningen.

— Jeg kan egentlig ikke se for meg at vi vil få så mange negative erfaringer. Sjansen er stor for at alle busser etter hvert vil få slikt utstyr. Om 20 år kan alkolås være standard, sier Sylta som understreker at innretningen først og fremst er et forebyggende tiltak.

— Det er ikke slik at vi har problemer med sjåfører som drikker før de skal på jobb. Poenget er å gi økt trygghet både til passasjerene og den som kjører, sier Sylta.

Alkolåsen ble i dag demonstrert på en pressekonferanse der representanter fra Os kommune, Motorførernes Avholdsforbund og Sparebanken Vest deltok. Sammen med Gaia trafikk deler de regningen på 300.000 kroner.

I likhet med Idar Sylta synes ordfører Terje Søviknes alkolås på Osbussene er flott.

— Kommunen jobber med rusforbyggende arbeid i stor skala. Derfor er vi svært glade for å få være med på denne utprøvingen. Det er viktig å signalisere at rus og trafikk ikke hører sammen, sier han.

<b>KLAR MELDING:</b> Passasjerne skal også gjøres oppmerksom på den nye oppfinnelsen. De tolv bussene som nå har fått alkolås vil i hovedsak bli brukt til å kjøre barn og unge til skolen.
KRISTIN JANSEN
<b>NULL PROMILLE:</b> Bussjåfør Erling Røykenes blåser rent i måleren og får start på bussen. <br/>Foto: KRISTIN JANSEN