Under rollespillet skal kadetten ha fått i seg rundt en halv liter konjakk i løpet av kort tid. Dette førte til at han ble stupfull og i ferd med å miste bevisstheten. Lærerne som var til stede, skal likevel ha nølt med til å tilkalle ambulanse. Først etter påtrykk fra medelever skal det ha skjedd. Kadetten ble fraktet til sykestuen på Haakonsvern og tatt under behandling. Han ble utskrevet neste dag og deltok på resten av øvelsen.

Øvelsen fant sted på Skjelanger fort på Holsnøy i oktober. En egen militær kommisjon ble oppnevnt for å granske hendelsen. I rapporten får lærerne krass kritikk for ikke å ha grepet inn i tide.

Livstruende

— Hvis en person drikker de mengdene som her skisseres på kort tid, har han nådd en promille som i verste fall kunne ha tatt livet av ham, sier Jørg Mørland, avdelingsdirektør ved divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning hos Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Hos en vanlig voksen mann vil et slikt inntak kunne føre til en promille på fire, litt avhengig av kroppsstørrelsen.

— Det er en promille som kan være dødelig for en voksen mann, sier Mørland.

Sjøforsvaret har selv beregnet vedkommendes promille til rundt tre, også det kan være dødelig.

Forhandlingsteknikk

Sjøkrigsskolen har i flere år benyttet det samme øvelseskonseptet for fremtidige offiserer i Sjøforsvaret. Elevene skal lære seg forhandlingsteknikk dersom de skal ut i FN-tjeneste i konfliktområder som Afghanistan eller Kosovo. Ett av knepene kan da være å servere alkohol.

Det var i en slik setting alkoholen kom inn i bildet i en deløvelse på Skjelanger. Alkoholen skal ha blitt brukt i et rollespill med en tenkt geriljaleder, og som forsøk på å få passere en veisperring.

Grep ikke inn

En av kadettene fulgte ikke manus, og drev rollespillet for langt. Han sprettet en flaske konjakk og begynte å drikke mer enn det som var meningen. Rollespillet ble likevel ikke avbrutt av lærerne. Kadettens «motspiller» reagerte ikke. Det skal heller ikke to instruktører som satt bak et forheng, ha gjort.

Offiserseleven ble ganske fort så full at han ikke klarte å stå på beina. Noen av de tilstedeværende la ham i stabilt sideleie. BTs kilder sier at lærerne innledningsvis var svært passive. De skal ha måttet bli overtalt til å tilkalle hjelp. Medelever skal ha bedt lærerne skaffe ambulanse, men det tok tid før det ble gjort.

«Det går over»

— Det går over, var svaret medelevene skal ha fått.

Til slutt ble det ringt etter ambulanse. Den fraktet kadetten til sykestuen på Haakonsvern der han ble tatt under kyndig behandling.

I granskingsrapporten blir det rettet kritikk både mot at lærerne ikke stanset rollespillet i tide, og for at det tok tid før ambulanse ble tilkalt. Sjøkrigsskolen får på pukkelen for sanitetsberedskapen under øvelsen.

— Vi har oppdaget et betydelig forbedringspotensial for sanitetsberedskapen på øvelsesstedet for denne typen realistiske øvelser, bekrefter kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen, sjef for saniteten i Sjøforsvaret.

GA TILLATELSE: - Jeg ser at bruken av alkohol under slike øvelser kan være kontroversiell, sier sjefen for Sjøkrigsskolen, kommandør Thomas T. Wederwang.
Sævig, Rune