Det er helg og småbåtfolket inntar skjærgården. Sommeralgene har også gjort sitt inntog mellom holmer og skjær.

Sjøen ligger og glitrer i solen og mange blir slått av den sterke grønnfargen vannet har fått mange steder. Det er sommeralgene som er på plass. Nærmere bestemt et planteplankton som lyder det spesielle navnet Emmiliania huxleyi .

Den finnes i alle verdenshav bortsett fra ved polene. Det er kalkskallet til algen som sprer lyset, og som igjen gir vannet denne grønnlige til turkise (melkeaktige) fargen langs store deler av kysten og ofte også langt til havs. Strøm og vind påvirker også antallet og ulik tetthet av algen gir ulike fargenyanser.

Gjenganger på Vestlandet Algen Emmiliania huxleyi har vært her før, og i månedskiftet mai-juni er den ofte på plass. Noen ganger er det veldig mange alger som kommer, men ikke alltid.

I år er det mange på plass i vestlandsfjordene. I finværsperioder er det flere på grunn av alt lyset.

Ettersom de trenger lite næringssalter trives de selv etter vårblomstringen når de fleste næringssaltene er brukt opp. Den er vanlig over hele verden og selv om den er stort sett harmløs, så kan den være et problem for oppdrettsfisk og villfisk.

Kan irritere laksens gjeller Når fisken får sommeralgen på gjellene, trekker den ned på dypere vann. Når fisken trekker nedover i i fiskemerdene kan den unngå for eksempel kilenøter og garn. Også hobbyfiskerne kan derfor merke at fisken ikke biter like godt som ellers.

— Algen er ikke farlig for verken fisk eller blåskjell, forsikrer havforsker Jan Aure ved Havforskningsinstituttet. Alt kan nytes på matfatet, algen gjør bare vannet vakrere å hvile blikket på.

SOMMERTEGN: Når vannet farges grønnturkist er det et tegn på at sommeren, og dermed algene, er på vei.
Elin Elvsås