• Jeg er så glad i fredsprisen. Det er derfor jeg nå går ut og sier dette: Prisen er fortapt, og den må reddes.

— Jeg er så glad i fredsprisen. Det er derfor jeg nå går ut og sier dette: prisen er fortapt, og den må reddes.

Hvert år siden hun mottok fredsprisen i 1976 har Mairead Corrigan Maguire fra Nord-Irland sent inn sin nominasjon. Hun har holdt tett kontakt med Nobelinstituttet i Oslo, og hun har viet sitt liv til fredsarbeid – ikke bare i sitt hjemland Nord-Irland, men over hele verden.

Men nå er hun bekymret.

DENNE UKEN sendte hun et åpent brev til Nobelkomiteen, sammen med to andre vinnere, Biskop Desmond Tutu fra Sør-Afrika og Adolfo Pérez Esquivel fra Argentina. En rekke andre prominente personer skrev også under på brevet. Der skriver de at EU ikke kvalifiserer til fredsprisen ifølge Alfred Nobels testamente. De ber også om at styret i Nobelstiftelsen ikke utbetaler prispengene, og kaller tildelingen "lovstridig."

Men det er ikke bare årets fredspris som bekymrer Maguire, det er en utvikling hun har sett på med bekymring i flere år.

— Fredsprisen er veldig nær hjertet mitt og jeg følger prosessen tett. De siste årene er jeg blitt mer og mer bevisst på at prisvinnerne ikke er kvalifisert til prisen etter definisjonen i Nobels testamente, tvert imot. Nobels budskap var at prisen skulle deles ut til de som arbeider for nedrustning, avmilitarisering og fred. Hans budskap er svært relevant i dag, sier Maguire.

FREDSPRISVINNEREN FRA Nord-Irland står på farten til Afghanistan. Hun har nettopp vært i Kongo og Sibir. På hennes reiser verden over treffer hun andre fredsforkjempere og blir ofte spurt om Nobels fredspris og den norske Nobelkomiteen. Stadig oftere får hun høre at prisen har mistet sin integritet og respekt.

— Jeg får ofte høre at folk er bekymret for utviklingen, fordi prisen gis til mennesker og organisasjoner hvis bidrag til nedrustning og avmilitarisering er tvilsomt, for å si det mildt. Mange er desillusjonerte, og mange spør om det er politiske motiver bak utdelingene, sier Maguire.

— Jeg syntes det er tragisk at prisen mister sin integritet, fordi jeg elsker ideen bak den, og prinsippene Alfred Nobel uttrykte da han grunnla denne institusjonen. Det har vært en svært respektert utmerkelse, men jeg føler at det er i ferd med å forandres.

FØRSTE STEG til å gjenopprette fredsprisens ære er å endre sammensetningen på Nobel-komiteens medlemmer, mener den nordirske aktivisten.

— Fredsprisen er den eneste Nobelprisen der komiteen ikke består av eksperter i sitt felt, men av eks-politikere. Jeg tror det ville vært bedre om komiteen ble satt sammen av folk som hadde erfaring og ekspertise når det gjaldt fredsarbeid og nedrustning, sier Maguire.

— Hvem syntes du hadde fortjent prisen i år i stedet for EU?

— Det er mange gode kandidater som fortjener utmerkelsen, men jeg vil ikke nevne navn. Det jeg kan si er at jeg syntes man skal se etter folk som har utvist stort mot og styrke, folk som har turt å stå opp for fred i vanskelige situasjoner. Og dem finnes det mange av.

Fredsprisvinneren forteller at hun noen ganger kontakter andre vinnere for å be dem engasjere seg i forskjellige saker. Men det er ofte vanskelig å få dem med på laget.

— Mange av dem tør ikke å ta standpunkt som kan være kontroversielle, det er vanskelig å få dem med på laget.

Maguire har blant annet engasjert seg sterkt i palestinernes rettigheter de siste årene, og har vært med på båtene som forsøkte å bryte handelsblokaden ved å seile mot Gaza. Hun kritiserte også fredsprisutdelingen til president Barack Obama i 2009, og har protestert mot USAs og de allierte styrkenes militære aksjoner i Afghanistan og Irak.

KRITIKKEN TIL TROSS; Maguire vil gjerne få med en hilsen til det norske folk.

— Jeg er dypt takknemlig for at jeg har fått Nobelprisen, og til det norske folk for alt de har gjort – både for å hjelpe til med å løse konflikten her i Nord-Irland, og mange andre steder i verden. Det er et fantastisk privilegium å være fredsprisvinner, og det er viktig for meg å formidle at det er nettopp derfor, i kjærlighet, at jeg engasjerer meg i dens skjebne.