• Det luktet av bensin, skriver Alexela.

BT har flere ganger forsøkt å få møte eller snakke med Alexelas estiske ledelse, men har isteden blitt bedt om å sende spørsmål på e-post.

Her følger svarene i sin helhet fra Alexela Logistics, som eier Alexela Terminal i Paldiski.

— Innbyggerne i Paldiski klaget over vond lukt. Hva forårsaket denne lukten?

— Lukten kom på grunn av lasting av skip. Tankene har flytende topplokk som forhindrer fordunsting av oljeprodukter med rundt 95-97 prosent. Skipstanker har ikke dette, og ved lasting fordunstet små mengder av produktet. Når skipstanken er full, går denne dunsten ut i atmosfæren. Dette forårsaket lukten.

Vi har ikke mottatt klager etter at vi installerte et system som brenner opp denne fordunstingen. I år har vi også installert en måler for luftkvalitet og oljefordunsting, som konstant måler luftkvaliteten.

Etter at denne måleren kom i drift (fra sommeren 2008), har det ikke vært noen problemer med luftkvaliteten.

— Hvordan vil dere beskrive lukten?

— Bensinlukt.

— Kom lukten under lasting eller lossing fra spesielle havner, for eksempel Sløvåg?

— Som beskrevet ovenfor, kom denne lukten ved lasting av produkt på skipene. Mesteparten av produktene på denne tiden kom med tog fra Russland. Avfallsstoff fra skip har ikke forårsaket lukt.