I kjølvannet av etterforskningen etter Vest Tank-ulykken ble Alexela Sløvåg ilagt en bot på to millioner kroner for brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann— og eksplosjonsvernloven. Selskapet overtok Vest Tank AS i august 2007, og boten gjelder de forhold som er avdekket knyttet til Vest Tanks drift på Sløvåg og ulykken 24. mai 2007.

I dag kom meldingen om at Alexela Sløvåg aksepterer boten - men motvillig, skal vi tro daglig leder Håkon Ivarson.

— Vi har akseptert forelegget fordi vi vil bli ferdige med saken og komme videre, men vi aksepterer den under sterk tvil. Vi mener boten er av urimelig stor størrelse, og synes også at det ikke er riktig å bøtelegge noen for noe som andre har gjort, sier Ivarson til bt.no.

I pressemeldingen understreker selskapet at straffesaken ikke omfatter forhold som er knyttet til virksomheten etter at Alexela overtok som eiere sommeren 2007. Ivarson forteller at de kommer til å kreve beløpet av tidligere eier Trond Emblem, som for to dager siden ble dømt til å betale 30 millioner kroner i erstatning til de nye eierne.

— Internt har vi sammenlignet dette med å kjøpe en bruktbil, der den tidligere eieren nettopp har vært gjennom entrafikkontroll og fått en stor bot, som du skal betale. Jeg tror det strider mot folk flests generelle rettsfølelse at du må betale for noe som noen andre har gjort, sier Ivarson.

Han forteller at selskapet har lagt ut nærmere 100 millioner kroner i opprydningen etter ulykken, og at boten føles som dobbel straff. Likevel akspeteres den, fordi de ønsker å bli ferdige med den gamle ballasten fra Vest Tank, forteller Ivarson.

— Vi vil at folk skal se at Alexela er et selskap som rydder opp og som satser på fremtiden. Vårt fokus nå er å bygge opp den nye terminalen og få et tillitsforhold til befolkningen i Gulen, sier Ivarson.