Foreldre med lav inntekt får en barnehagerabatt på inntil 76 prosent i kommunen. Men det gjelder i utgangspunktet ikke byens nesten 6200 aleneforeldre. Årsak: Kommunen mener det holder med den offentlige støtten til barnetilsyn.

— Bak mål

— Det er helt bak mål at en av de gruppene som sliter mest med økonomien her i landet, må betale full barnehagepris. I ytterste konsekvens fører det til at aleneforeldre ikke har råd til barnehage. Et annet resultat er beinharde prioriteringer fra foreldrenes side. Det går for eksempel utover barnas fritidsaktiviteter, sier Stig Rusten i Aleneforeldreforeningen.

— Men aleneforeldre får jo tilsynsstøtte?

— Jo, men det er en trygderettighet. Den skal da ikke spises opp av en kommunepolitikere, freser Rusten - og peker på at de aller færreste kommunene i Norge gjør det på denne måten.

Rusten får støtte av likestillingsombud Kristin Mile. I et brev til kommunen skriver hun at praksisen er i strid med likestillingsloven. Mile viser til at hensikten med støtten til barnetilsyn er å få aleneforeldre, i all hovedsak kvinner, ut i arbeidslivet. Ombudet mener Bergen kommune underminerer hele hensikten, og konkluderer med at det strider mot likestillingsloven.

Barne- og familiedepartementet er også klare i sitt syn: «Departementet mener prinsipielt at kommunen bør velge et beregningssystem som tar utgangspunkt i forsørgers inntekt, uten at stønad til barnetilsyn er inkludert», heter det i en uttalelse fra i sommer.

Varsler endringer

— Jeg velger å tro at bruddet med retningslinjene skyldes tankeløshet, og ikke en bevisst politikk fra politikerne i Bergen, sier Stig Rusten.

Nå lover byråd for barnehage, skole og idrett, Ruth Grung, å se nærmere på praksisen.

— Jeg er jo enig at det er viktig å få alenemødre ut i jobb. Samtidig vil jeg understreke at det allerede i dag er mulig å søke om moderasjon for aleneforsørgere. Her legger vi skjønn til grunn.

Det skjønnet er ikke mye verdt for Stig Rusten.

— Den muligheten er overhodet ikke markedsført, og de aller færreste benytter seg av den.

Ruth Grung lover dermed også å se nærmere på informasjonen som gis.