– Jeg har lyst å bidra til å få opp filmmiljøet i Bergen. Målet må være å plassere byen på Norgestoppen. Byen må kunne konkurrere med Oslo ved å tilby alle typer filmtjenester.

– Hvordan skal vi få til det?

– Ved å få talentene til å blomstre. Jeg ble positivt overrasket over hvor positivt jeg ble mottatt overalt da jeg kom med mine filmplaner. Fortsetter vi sånn har vi et godt grunnlag for å lykkes.

EIRKK BREKKE