– Disse opplysningene er helt nye for meg, men hvis de stemmer så er det helt forferdelig, sier integreringskonsulent og RV-politiker Chiku Ali.

I går skrev Bergens Tidende at Human Rights Service (HMR) har vært i Bergen den siste måneden for å kartlegge om det foregår omskjæring av muslimske jenter i byen. I et åpent brev til Hordaland politidistrikt hevder organisasjon at ti personer i området kan være direkte involvert i kjønnslemlestelse.

Reiser til England

Chiku Ali har i en årrekke vært engasjert i arbeidet med å hindre omskjæring av kvinner. I går kontaktet hun lederen i den somaliske kvinneforeningen i forbindelse med artikkelen i BT. Heller ikke hun kjenner til at muslimske jenter i Bergen blir omskåret.

– Hvis dette er tilfellet, skjer det ekstremt skjult. Ut fra mitt kjennskap til miljøet burde jeg vært den første til å få greie på noe slikt, sier Ali.

Hun legger til at hun synes det er rart at HMR går ut med mistanken om omskjæring etter bare en måneds arbeid.

Ifølge RV-politikeren har det ikke vært mulig å bevise at det foregår omskjæring av kvinner i Norge, men mange har reist til England og Frankrike for å få utført slike inngrep. Noen drar også til hjemlandet for å få døtrene sine omskåret. Chiku Ali mener nøkkelen til å hindre praksisen er bedre informasjon til de aktuelle innvandrergruppene.

Lever isolert – Noen vet fremdeles ikke at omskjæring er ulovlig i Norge. De lever svært isolert og snakker dårlig norsk. Derfor er det svært viktig at myndighetene bruker flere ressurser på å nå ut med informasjon.

Overlege i gynekologi Heidi Thornhill behandler omskårne kvinner hver uke. Heller ikke hun har fått noen indikasjon på at det skjer kjønnslemlesting i Bergen.

– Jeg har aldri hatt noen mistanke om dette. De som kommer til oss har gamle inngrep. Jeg har aldri sett noen som har fått utført omskjæring nylig, sier overlegen.

Hun er enig med Chiku Ali om at bedre informasjon er veien å gå for å hindre at unge jenter blir omskåret.

– Mange trenger mer kunnskap om norsk lov og helseplagene som følger etter en omskjæring, sier Thornhill.