Etter svikt i trafikken på Norges lengste hengebro de første månedene, løsnet det i påsken.

Godt over 7000 kjøretøy passerte broen første og andre påskedag. 4014 passeringer den 20. april er det høyeste dagtallet så langt.

Den første dagen, 17. august i fjor, var det 2679 betalende passeringer. Kun gratisdagene i starten kan måle seg med påsketrafikken.

Under 1000 i vinter

Broen har en gjeld på 1,5 milliarder kroner og innkrevingen baserer seg et snitt på 1950 biler hver dag. I vinter har det vært godt under 1000 enkelte dager.

— Det har vært som forventet. Flere av fjellovergangene har hatt mer stenging enn normalt på grunn av vind og nedbør, sier kommunikasjonsrådgiver Geir Brekke i Statens vegvesen til BT.

Men i påsken var værgudene i bedre humør. Allerede fredag før palmehelgen var trafikken oppe i knappe 3000 kjøretøy.

Onsdag i påskeuken var det også god utfart, med nærmere 2700 kjøretøy.

Egne hyttebiler

Ifølge Brekke er politiet i Hardanger glade for å slippe trafikkdirigering på fergekaiene i Bruarvik og Brimnes. Fergestrekningen ble nedlagt da broen kom.

Statens vegvesen registrert har registrert økt fritidstrafikk mellom Hordaland og Hallingdal. I januar skrev Finansavisen at mange bergensere like godt har egen hyttebil stående, fordi veien over fjellet kan være stengt.

— Vi ser en større andel som kjører uten rabattavtale, sier Brekke.

Slike avtaler det stort sett tungtrafikken som har. På forhånd var Norges Lastebileier-Forbund i Hordaland svært negativ til broen på grunn av høye bomsatser og dårlige veier.

Bompris uten rabatt er 600 kroner for kjøretøy over 3,5 tonn og 150 kroner for personbiler. Mange yrkessjåfører ser likevel ut til å velge Hardangervidda.

— Det var rundt 200 tungbiler i døgnet på høsten. Mange synes det er et bra tall, sier Brekke.

Var broen verdt pengene? Diskuter under: