MAJ-BRITT DAHL maj.dahl@bergens-tidende.no De som rammes av slag legges inn ved både Nevrologisk og Medisinsk avdeling. Fordelingen er klar allerede før pasienten kommer til Haukeland: Alle under 60 år kommer til Nevrologen, der spesialkompetansen finnes. Avdelingen tar imot cirka 400 pasienter hvert år.De over 60 år fordeles tilfeldig på de to avdelingene. Det betyr at hvert år får 400 slagrammede en annen behandling enn de burde hatt. Sprukket eller tilstoppet åre Diagnosen er svært viktig for hvilken behandling som settes i gang for år redde hjernen.— Alle kommer inn med diagnosen hjerneslag, men vi vet ikke om slaget skyldes en sprukket blodåre (hjerneblødning) eller en tilstoppet blodåre (hjerneinfarkt). Det er det bare røntgen som kan avsløre, sier overlege og slagspesialist Lars Thomassen ved Nevrologen.Røntgenbildene får konsekvenser for om pasienten skal opereres, eller få blodproppløsende medikamenter. Eller om det ikke er mulig å behandle pasienten. Eldste venter lengst Nettopp røntgen er flaskehalsen ved sykehuset. Pasientene venter på tur ved de to sengeavdelingene. Lengst må de vente på Medisinsk avdeling. Enda det nå er seget inn i alle ledd ved sykehuset at slagrammede skal behandles som pasienter med hjerteinfarkt. Med andre ord; som blålyspasienter. - Tidlig mobilisering og systematisk behandling er viktig for å unngå for store skader i hjernen. Resultatet blir ikke alltid så bra hvis man ikke kan gjennomføre behandling og oppfølging på best mulig måte, understreker Thomassen.Ved Medisinsk avdeling er ikke personalet like drillet til å passe på hjernen. - Ikke deres feil Thomassen vil overhodet ikke kritisere Medisinsk avdeling. Det er ikke deres valg at de må ta imot slagpasientene.- Det sier seg selv at det er vanskelig for avdelingen å prioritere det samme opplegget som ved Nevrologen. Det ville være sløsing med ressurser å bygge opp spesialkompetanse på slagbehandling ved to avdelinger, mener Thomassen.Det er ingen ved sykehuset som ser fornuften i at slagpasientene spres på flere avdelinger.- Slagpasienter skal ikke være på Medisinsk avdeling. Siden 1996 har alle vært enige om at de skal til Nevrologen. Men sykehuset får ikke penger til en slagenhet til 19 millioner kroner. Den når aldri opp i fylkeskommunens prioriteringer, sier overlege Lars Thomassen.

fakta/hjerneslag * Hjerneslag er den tredje mest hyppige dødsårsak - etter hjertesykdom og kreft. 75 prosent av dem som rammes er over 70 år. * Mellom 80 og 90 prosent av slagtilfellene skyldes en tett blodåre eller blodpropp (hjerneinfarkt), mens 10-20 prosent er hjerneblødning når en blodåre sprekker. * 12.000-15.000 nye slagpasienter årlig i Norge. 90-95 prosent overlever første uken, og gjennomsnittlig overlevelsestid er rundt fem år. * 5500 dør hvert år, og dødeligheten er halvert fra 1968 til 1985 på grunn av bedre behandling og færre nye slag i befolkningen.

Les også: De første timene er viktige