— Det er viktig at det er en reserve av oljelenser i beredskap, sier seniorforsker Karl Tangen hos firmaet Oceanor i Trondheim.

Oceanor overvåker oljeutslippet fra «Rocknes» på oppdrag av oppdretternes forsikringsselskaper.

Tangen sier det er nødvendig å være på vakt mot forurensning i ukevis fremover.

Han anbefaler oppdrettere å senke presenninger rundt merdene, for å unngå at oljeflak og - klumper driver inn i anleggene og griser til nøtene.

Fant oljeklumper

Allerede onsdag oppdaget lakseoppdretter Martin Blom i Øygarden klumper av seig bunkersolje fra «Rocknes» ved anleggene.

Det var bare snakk om mindre mengder, men nok til at oppdretterne har skjerpet beredskapen.

Strøm og vindforholdene er slik at oljen beveger seg nordover, anleggene sør for ulykkesstedet regnes som mye mindre utsatt.

Fra stedet «Rocknes» havarerte og nordover lang Hjeltefjorden ligger det 22 oppdrettsanlegg, for laks, skjell og torsk, (se kart).

Det er tilgrisingen fra bunkersoljen oppdretterne er mest redd for.

Ingen langsiktig fare

På lang sikt er det ingen grunn til bekymring, ifølge havforsker Lars Føyn.

Olje vil grise til strender og kan bli liggende lenge i skjermete bukter og viker. Sjøfugl som får olje i fjærene blir også hardt rammet. Bare litt olje er nok til å ødelegge fjærenes isolasjonsevne, slik at fuglene dør.

Men oljen i sjøen vil fordampe, bli løst opp eller spist av bakterier. Dersom oppdretterne klarer å unngå å få olje i anleggene, er forurensningen fra «Rocknes» ikke noe problem for dem.

Siden det er vinter, er det også lite av de mest sårbare organismene i sjøen, plankton, fiskeegg og yngel.