— Vi har et Bufetat som fungerer dårlig og som ikke leverer de tjenestene vi bestiller. Vi ser på det som en systemkrise, sier Anita Fonnes, avdelingsleder ved Ytrebygda barneverntjeneste.

Fonnes støtter konklusjonen i en ny forskningsrapport fra Fafo som viser at kommunalt ansatte i barnevernet opplever store samarbeidsproblemer med det statlige barnevernet, Bufetat.

Uklare ansvarsforhold, overstyring av lokale løsninger, manglende kapasitet og byråkratisering preger barnevernet, slår en rapporten fast.

- Ikke gode nok tilbud «Hvis vi opphevet Bufetat og spredde alle ressursene til kommunene, hadde vi fått et kjempebarnevern» er blant uttalelsene i rapporten.

Barnevernleder i Ytrebygda, Gunvor Nilsen, er ikke fornøyd med tjenestene Bufetat tilbyr.

— Vi beslutter hvilken hjelp barnet skal få, bestiller det hos Bufetat, og der stopper det. Det er ikke samsvar mellom det vi bestiller av tjenester og det vi får.

Det er særlig tilbudet av fosterhjems-, institusjons- og akuttplasser fra Bufetat som skaper frustrasjon.

— Vi får ikke det vi ønsker oss og ofte får vi ikke noe å velge mellom. Når det for eksempel er behov for akuttplass, finner de en plass, men det er sjelden tilrettelagt barnas behov.

- Urovekkende Fafo-forskeren Heidi Gautun har intervjuet 19 ansatte i det kommunale barnevernet, Bufetat og fylkesnemndene for å se hvordan samarbeidet fungerer mellom stat og kommune.

Gautun mener funnene er så alvorlige at det må settes i verk en landsomfattende kartlegging.

Noe av det mest urovekkende etter hennes mening er at flere av de ansatte i kommunalt barnevern sier at de må droppe å ta saker til fylkesnemnda.

Før en sak kan fremmes i dette organet må det være klar en plassering for barnet.

— Når flere av de jeg har intervjuet sier at de ikke kan fremme en sak for fylkesnemnda fordi Bufetat ikke finner plass, er det selvsagt svært alvorlig.

Må søke om dialog I Ytrebygda har det kommunale barnevernet også opplevd en sterk byråkratisering av Bufetat.

— Vi må fylle ut en søknad for å få lov til å snakke med dem, selv om vi bare vil drøfte en sak. Det er veldig mye ekstraarbeid bare for å få kontakt med vår næreste samarbeidspartner, sier Fonnes.

I statsbudsjettet som ble lagt frem tirsdag ble det statlige barnevernet Bufetat styrket med 220 millioner kroner. Regjeringen mener at økningen i frie midler skal gi 400 nye stillinger i det kommunale barnevernet.

Det trengs også, i alle fall om en skal lyttet til informantene til Gautun. Samtlige av dem uttrykker bekymring over manglende ressurser i det kommunale barnevernet.