• Det har vært mye turbulens og kritikk. Nå trenger vi ro til å ta en gjennomgang av dyrevelferden og ordne opp i de forholdene vi har fått kritikk for.

Det sier Kees Oscar Ekeli, direktør ved Akvariet til BT.

Akvariet i Bergen har besluttet å holde lukket fra mandag 8. desember til søndag 1. februar for å arbeide med en gjennomgang av dyrebestanden og deres levesteder basert på de siste tiders fremsatte kritikk, ifølge pressemeldingen.

Ekeli forteller at de skal ha en totalgjennomgang av hele anlegget, både når det kommer til dyrevelferd, men også med tanke på arbeidsmiljøet på Akvariet.

— Forferdelig

— Det har vært en forferdelig tid for alle vi som jobber her. Nå har vi hatt et personalmøte hvor vi har gått i gjennom hva som vil skje, og vi har også fått mange innspill, både med tanke på dyrene og de ansattes trivsel. Vi er nødt til å se litt på hvordan vi organiserer oss også, sier Ekeli.

Han forteller at de både vil hente inn eksperter i arbeidet, i tilleg til å snakke med andre dyreparker.

Akvariet har nylig fått pålegg om forbedringer fra Arbeidstilsynet. I tillegg har Mattilsynet fremmet nye krav til Akvariet.

Vi ønsker å imøtekomme alle krav så raskt som mulig, og vil derfor holde lukket i resten av desember og hele januar, slik at vi kan ha fullt fokus på forbedringsarbeid, heter det i pressemeldingen.

Fikk flere pålegg

Mattilsynet ga tre varsler om vedtak av pålegg da de besøkte Akvariet tidligere i år. Her ble det blant annet kritisert at Akvariet ikke hadde isolat og karantenefasiliteter for reptiler. De hadde heller ingen plan for sykdomsovervåking. Det ble også pekt på at de må få på plass en ordning for obduksjon av dyr som avlives eller dør. De fikk også beskjed om at de må få på plass en ordning som sikrer forskriftsmessig fjerning av kadavre av dyr som dør av sykdom eller avlives.

De har fått en frist til 9 januar med å rette opp feilene.

— Større fokus på dyrevelferd

Ekeli forteller at de vil tape lite på å holde stengt.

— Desember og januar er de månedene hvor vi får minst besøk. Vi har hatt et veldig godt år i 2014, og det gjør at dette skal gå helt fint økonomisk sett, sier han.

Ekeli lover at Akvariet vil være åpne om de prosessene de nå skal i gjennom.

— Når akvariet åpner igjen i februar vil det være en helt annen organisasjon. Vi skal ha et enda bedre akvarium med enda større fokus på dyrevelferd og trivsel blant de ansatte. Vi skal også formidle til bergenserne alt vi ordner opp i nå, sier Ekeli.

— Tøft for alle

Even Romarheim er tillitsvalgt ved Akvariet. Han forteller at de ansatte er positive til at Akvariet lukker dørene i to måneder.

— Vi ser ikke noe annet valg. Det er et must. Med så lav bemannning som vi har, er vi nødt til å lukke dørene for å få orden på alt det som skal fikses, sier han.

Han beskriver de siste ukene som svært krevende.

— Det har vært veldig tøft for alle som jobber her. Dette er arbeidsplassen vår, og når det kommer daglige presseoppslag er det klart at det går inn på folk. Alle du treffer har jo hørt om det. Men vi vet jo at det er dette som må til, sier han.

- Skal bli bedre

Han sier det er viktig for de ansatte at bergenserne forstår at de tar all kritikken på alvor.

— Det skal bli et bedre akvarium å komme til, sier Romarheim.

Han vil ikke kommentere dialogen mellom de ansatte og Ekeli, men sier de har god dialog med styret.

— Vi har kommet med mange innspill til hvordan det kan bli bedre her, og da særlig for dyrene, sier han.

— Vil styrke organisasjonen

Styremedlem Morten Knutsen er den som uttaler seg på vegne av styret ved Akvariet.

Han forteller at de i fellesskap bestemte å lukke dørene.

— Det var en felles diskusjon hvor vi kom frem til en kollektiv beslutning. Det er lite besøk i denne perioden og da er det naturlig å stenge nå.

- Dere skriver at organisasjonen skal styrkes i denne perioden. Hvordan?

— Det kan vi ikke si noe om nå, men vi jobber med hvordan den skal styrkes.

- Er det stilt mistillitsforslag til noen i styret eller adm. dir. Kees Ekeli?

— Ingen kommentar.

- Må noen gå som følge av bråket?

— Ingen kommentar.

Har utfordringer

Knutsen legger ikke skjul på at det er utfordringer i samarbeidet mellom Ekeli og de ansatte.

— Det er ingen hemmelighet at vi har utfordringer på mange nivåer, og det er en av de utfordringene vi selvsagt adresserer. Vi jobber bredt for å få Akvariet til å fungere best mulig, sier Morten Knudsen fra styret.

Knudsen forteller at Akvariet jobber på spreng med å lukke påleggene fra Arbeidstilsynet. Valget om å holde stengt var et enstemmig styrevedtak. Styret ber nå om ro til å behandle prosessen og ønsker ikke å forskuttere eventuelle utfall i pressen.

— Dette er første skritt i et svært viktig arbeid for å lukke pålegg og ivareta dyrehelse. Det er mange elementer som må på plass, og medier og allmennheten blir informert når vi har tatt en beslutning på alle forhold, sier han.

- Vil komme tilbake

Gode merkevarer klarer å overleve det meste. Det mener reiselivsdirektør Ole Warberg. Han mener styret har gjort en riktig vurdering ved å stenge.

— Det er ikke unaturlig at attraksjoner stenger for å gjøre oppjusteringer. Det er få besøkende i disse tider, og derfor riktig tidspunkt å stenge på. Det viktigste er at Akvariet kommer tilbake på en fantastisk fin måte, sier han.

- Hvordan har denne saken påvirket merkevaren Akvariet?

— Jeg tror gode merkevarer overlever det meste. Jeg vet at både styret og administrasjonen har satt i gang gode prosesser. Jeg tror Akvariet vil være en flott attraksjon i mange år til, sier han.