Det skriver styreleder Hallgeir Riisøen ved Akvariet i en pressemelding.

Store deler av mandagen hadde styret ved Akvariet i Bergen møte med daglig leder Kees Ekeli og to ansattrepresentanter.

I pressemeldingen skriver Riisøen at styret har gått gjennom tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet.

Sviktet på en rekke områder

— Vi legger rapporten til grunn, og vil gjøre det som er mulig for å imøtekomme alle varslede pålegg innen fristene som gis, skriver Riisøen i pressemeldingen.

Rapporten slo fast at ledelsen har sviktet på en rekke områder, blant annet ved organisering av driften, medbestemmelsesrett, håndtering av arbeidsmiljøet og HMS. Tilsynet satte frem i alt ti pålegg som Akvariet må etterkomme.

Riisøen skriver at de arbeider løpende med å få oversikt over problemene og å få løst dem så raskt som mulig.

Vil se på dyrenes forhold

Tidligere denne måneden sendte flere ansatte et brev til styret der de uttrykker mistillit til Ekeli. Akvariet-direktøren beskyldes for å være manipulerende overfor de ansatte, samt å ignorere forhold knyttet til dyrenes ve og vel.— Styret vil undersøke påstander om at dyrevelferden ikke er god nok, og Akvariet vil rette eventuelle tiltak.

Styret tar sikte på å kunne informere om planer og tiltak innen 15. januar neste år.

— Vi ber om forståelse for at vi trenger arbeidsro en tid fremover for å få gjennomført de prosesser vi er inne i, skriver Riisøen.