Det har Direktoratet for naturforvaltning (DN) bestemt. De syv dyrene tilhører arter som utgjør en fare for norsk natur fordi de kan overleve i det fri.

— Vi har gitt distriktsveterinæren i Bergen beskjed om å avlive dyrene, sier rådgiver Øystein Størkersen.

Samtlige av de øvrige ulovlig importerte dyrene, 30 i tallet, er statens eiendom fordi de er smuglet inn. DN har besluttet at disse dyrene kan være på Akvariet dersom Akvariet ønsker det. Men Akvariet får ikke lov til å selge dyrene eller gi dem bort.

To av dyreartene hører til blant verdens mest truede. DN har kontaktet den europeiske organisasjonen for akvarier og dyrehager, EAZA, med spørsmål om de kan bruke disse i avl.

— Dersom EAZA ønsker dette, må Akvariet levere disse dyrene fra seg, sier Størkersen.

Akvariet ble for to uker siden ekskludert fra EAZA på grunn av de mange smuglerhistoriene.

Den siste gjenlevende av de fem ulovlig importerte dvergsilkeapene blir overflyttet til Dyreparken i Kristiansand.

Direktoratet begrunner sitt vedtak med at Akvariet har utstyr og et godt anlegg til å ta vare på dyrene.

— Dersom Akvariet hadde brukt vanlig prosedyre og ikke smuglet dyrene inn, ville de ha fått lov til å ta inn de aller fleste av dyrene. Sannsynligvis kunne de ha skaffet dem gratis og ikke betalt i dyre dommer for dem, sier Størkersen.

— Er det riktig å belønne Akvariet på en slik måte?

— Det er første gang vi har gjort noe sånt. Og saken er helt unik. Vi har aldri hatt hånd om så mange dyr fra en zoologisk hage. Vi pleier heller ikke belønne smuglere med at de får beholde dyrene. Dette er en løsning basert på at akvariet har et godt anlegg.