Akvariet ble suspendert i fjor vår etter at EAZA ble gjort kjent med omfanget av dyresmugling til Akvariet i 2001 og 2002.

— Vi hadde stor forståelse for at vi ble suspendert. Desto større er gleden over at vi å på ny er tatt opp som fullverdig medlem, sier direktør Kees Ekeli.

Han overtok direktørstillingen i 2002 etter at den daværende direktøren måtte gå på grunn av dyresmuglingen.

— Dette betyr en anerkjennelse av det opprydningsarbeidet vi har gjort, og for vår del betyr det at vi er ferdig med disse svært uheldige forholdene, sier Ekeli.

Det har hele tiden vært en dialog mellom Akvariet og EAZAs norske representant. Han har fulgt opp Akvariets opprydning, og har i tillegg vært i kontakt med veterinærmyndighetene før Akvariet ble tatt inn i det gode selskap igjen.

— Dette har stor praktisk betydning for oss. All dyrehandel skal foregå gjennom EAZA, og så lenge vi var suspendert har vi ikke hatt den samme muligheten for å skaffe oss «trygge» dyr.

EAZAs medlemsbedrifter selger dyr og fisk til hverandre. På denne måten unngår medlemmene å kjøpe syke dyr eller illegale dyr. Illegal handel med truede dyrearter foregår i stort omfang.

— Alle medlemmene av EAZA er 100 prosent seriøse. For oss er det nå aktuelt å skaffe flere pingviner. Det hadde vi ikke fått til dersom vi fortsatt sto utenfor EAZA.