Skipet "Opsanger" ligger nå på 130 meters dyp, 400 meter utenfor Nordnespynten. Akvariet har vanninntak på samme dybde, men bare 100 meter fra land.

En lettet Akvarie-direktør Kees Ekeli kan nå slå fast at oljen fra havaristen ikke har trengt inn i akvariets vannreservoar.

— Alt ser helt bra ut. Vannet her har verken lukt eller farge som skulle tyde på at det forurenset, så vi regner med at det er helt rent, sier han til bt.no.

Ekeli var bekymret da han hørte om utslippet fra havaristen bare 400 meter utenfor Nordnespynten.

— Dette kunne blitt katastrofalt for oss, dersom alle tilfeldigheter hadde slått galt ut, sier han.

Stiger til overflaten

Dieselolje er lettere enn vann, og stiger derfor til overflaten. Rundt havaristedet lå det torsdag en tynn film av drivstoffet.

Sjøvannet fra 130 meters dyp pumpes først opp i et reservoar i toppen av Akvariets bygning, før det pumpes videre til fisketankene. Dette reservoaret er nå undersøkt med tanke på forurensning. Resultatet av undersøkelsene var klart ved 14-tiden torsdag.

Verst for fugler

— Olje vil kunne ødelegge overflaten på dyr, når det legger seg en film på dyret. Fugler er særlig utsatt, ettersom oljen ødelegger det vannbeskyttende fettlaget på fjærene. Hos fisk kan oljen legge seg i gjellene og skape problemer, men fisken pleier å søke bort fra områder de ikke trives med, og er derfor mindre utsatt for skade, sier Ekeli til bt.no.

Asfalten som skipet var lastet med, vil heller ikke få noen konsekvenser for vannkvaliteten på Akvariet.

Aldri forurenset

Akvariet i Bergen har aldri blitt utsatt for forurensning av betydning, ifølge direktøren. Og heldigvis skjedde det ikke denne gangen heller.

AKVARIE-SJEFEN: Dieseloljen vil ikke skape problemer for fisken på Akvariet, fastslår Kees Ekeli torsdag ettermiddag.
Arkivfoto