Den årlige overføringen til Akvariet bidrar til at alle skole— og barnehagebarn fortsatt får komme gratis inn på Akvariet. Økningen vil gjelde fra 2004.

— Kombinasjonen mellom læring, opplevelse og underholdning blir ivaretatt på en god måte på Akvariet, og kommunens bevilgning til dette har ikke vært justert på mange år. Dette er bakgrunnen for den økte bevilgningen, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Akvariet opplever en skjerpet konkurranse fra andre aktiviteter knyttet til opplevelser med dyr og natur. Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen skal oppnevne en kommunal representant til en ekstern rådgivningsgruppe som skal bidra til å utvikle Akvariets tilbud i årene fremover, blant annet for å møte denne konkurransen.

Akvariet i Bergen har de siste årene slit med svært vanskelig økonomi, noen som både skyldes sterkt fallende besøkstall og alt for høye kostnader. Etter en kraftig nedbemanning er kostnadene på vei ned.