Dette fremgår av utkast til museumsplan for Bergen 2011-2023 som skal diskuteres og behandles politisk i løpet av vinteren og våren.

Dermed går det kanskje mot slutten for Akvariet på Nordnes. Akvarieanlegget er blitt utvidet flere ganger, men nå er snart grensen nådd. Samtidig begynner publikumspresset å bli et alvorlig problem.

Direktør Kees Ekeli har tre konkrete planer for utvikling av Akvariet::

  • Et nytt havakvarium på 1000 kubikkmeter, med en glassvegg som er 5 meter høy og 10 meter lang.
  • En egen avdeling for de tropiske utstillingene.
  • Et nytt anlegg for sjøpattedyr. Vanskelig tilkomst

— Alt dette kan vi få plass til innenfor det området Akvariet rår over i dag, sier Ekeli, men han legger ikke skjul på at det da blir ganske trangt i anlegget på Nordnes.

Han peker også på at tilkomsten til Akvariet er vanskelig både med privatbil og med buss, og at disse problemene bare blir større ettersom publikumstallene øker.

Kulturbyråd Harald Victor Hove sier at kommunen ønsker å bidra til ny lokalisering av Akvariet.

  • Det er ingen tvil om at Nordnes er et fabelaktig sted for et byakvarium, men dessverre er det ikke rom og plass der til å utvikle Akvariet slik vi ønsker. Skal vi legge til rette for fortsatt publikumsvekst, må Akvariet på sikt finne seg en ny plassering. Kristianholm i Sandviken kan være en mulighet, sier Harald Victor Hove.

— Jeg kunne tenke meg Dokken. Det ville være optimalt, sier Kees Ekeli.

Ber om diskusjon

For utviklingen av de andre museene i Bergen kreves det mindre omfattende endringer. Museumsplanen har fått tilnavnet ABM-plan, fordi den omhandler både arkiv, bibliotek og museum. Det disse har felles, er at de tar vare på, stiller ut og formidler kunnskap.

Kulturbyråd Harald Victor Hove har lagt utkastet til museumsplan frem for Komité for kultur, idrett og næring, med oppfordring til en åpen diskusjon om planens innhold.

— Dette er ingen vanlig arbeidsform. Vi gjør det fordi planen går over ti år, og fordi jeg tror prosessen blir bedre på denne måten. Det er en hånd til opposisjonen, og jeg håper de benytter sjansen konstruktivt, sier Hove til BT.

Byrådet vil utarbeide tiltaksdelen med fremdrift og kostnader når den endelige samlesaken fremlegges. Trolig vil det skje til våren.

Kunst i hele Lysverket

Kunsten trenger mer plass i Bergen, slås det fast i utkastet til museumsplan. Det betyr ikke at nye, offentlige museer skal bygges. Tvert imot står det i planen at «Bergen kommune ikke ønsker å bidra til nye museer frem til 2023. Kommunen er også imot at de eksisterende museene utvider sine forpliktelser. Det henvises til at museer er dyre i drift, og at det allerede er vedtatt planer som vil være kostbare å fullføre.

Bergen kulturskole holder til i de ene enden av Lysverket. Når skolen får nye lokaler, kan kunsten overta hele lysverkbygget.

— Dette ligger noen frem i tid, men kan muligens skje raskere enn planen legger opp til, antyder Harald Victor Hove.

— Dette vil være det første viktige vedtaket mot å utvikle vårt Kunstmuseum til en reell konkurrent til Nasjonalmuseet. Dette vedtaket gjør det mulig for oss å tiltrekke oss samlinger og private samleres gjenstander som ellers ville gått til Nasjonalmuseet, sier han.

Et stykke frem i tid ligger også løsningene på Gamle Bergens og Kystkultursenterets plassproblemer. Men det understrekes at disse museene må sikres muligheter for utvikling som innebærer nærkontakt med sjøen, og det samme gjelder for Norges fiskerimuseum.

Hvor synes du Akvariet bør ligge? Si din mening i kommentarfeltet under!