— Vi kan ikke ha Akvariet som medlem fordi den har brutt våre etiske regler på det groveste, sier Hans-Ove Larsson. Han er medlem av styret for European Association for Zoos and Aquarias (EAZA) og leder Svensk djurparksförening. Akvariet skjebne ble avgjort på et møte i Stockholm forrige helg, men avgjørelsen er først blitt gjort offentlig kjent etter at Akvariet ble varslet

Utrydningstruede

— Slik tidligere direktør har opptrådt, var denne avgjørelsen ventet, sier styreformann Snorre Tilseth i en kommentar.

Hans-Ove Larsson var skeptisk til at Akvariet i 2000 fikk bli medlem av EAZA. Årsaken var at Akvariet var anmeldt for smugling av fem dvergsilkeaper. Tollvesenet anmeldte Akvariet, men saken ble ikke etterforsket av politiet og forholdet er nå foreldet.

Siden den gang har Akvariet ved minst tre anledninger mottatt slanger og krypdyr som er smuglet inn til landet. Flere av dem svært utrydningstruede. De utrydningstruede dyrene har manglet såkalte cites-papirer som kan sikre at dyrene ikke er en del av den omfattende illegale handelen med truede dyrearter.

Rammer medlemmene

— Vår organisasjon er avhengig av tillit i slike spørsmål. Vi samarbeider tett med EU om spørsmål knyttet til dyrehelse og illegal handel med dyr. Når et av våre medlemmer bryter våre vedtekter, rammer det alle medlemmer av vår organisasjon, sier Larsson.

Medlemmene av EAZA har forpliktet seg til å følge organisasjonens etiske regelverk. I dette blir det blant annet på det sterkeste frarådet å kjøpe dyr fra private dyrehandlere. Medlemmene forplikter seg også til å følge nasjonalt og internasjonalt regelverk for handel med dyr.

— I stedet for å kjøpe dyr fra private, handler våre medlemmer med hverandre. Da sikrer man at man får dyr som ikke er kommet til landet på illegalt vis. Dessuten vil man svært ofte kunne få dyrene langt billigere, sier Larsson.

Akvariet har ganske nylig sendt EAZA en rapport om akvariets ulovlige dyreinnførsel. I denne rapporten foreslo ledelsen at Akvariet skulle suspenderes.

Ukjent med regelverk

Styreformann Snorre Tilseth sa til Bergens Tidende i forrige uke at han ikke kjente til EAZAs regelverk. Han var derfor ikke klar over at avgått direktør Stig Sægrov gjentatte ganger hadde brutt dette ved å handle dyr med private.

Lars-Ove Larsson sier han ikke vil utelukke at Akvariet kan bli medlem igjen.

— Dersom institusjonen skikker seg vel og viser vilje til å følge vår etiske standard, kan Akvariet på nytt bli medlem, sier Larsson.

260 av Europas største dyreparker, dyrehager og akvarier er medlem av EAZA. I Norge er det kun Akvariet i Bergen og Dyreparken i Kristiansand som er medlemmer.

Slipper å stenge

Styreformann Snorre Tilseth er samtidig lettet over at Statens dyrehelsetilsyn har trukket varselet om å frata Akvariet tillatelsen til å fremvise seler, pingviner, krypdyr og aper. I praksis ville det vært å stenge Akvariet. Den alvorlige trusselen ble trukket etter et møte 29. april der styret for Akvariet presenterte sin oppryddingsplan. Til stede på møtet var representanter for Direktoratet for naturforvaltning, fylkesmannen, politi og distriktsveterinær. Der fikk styret honnør for ryddige tiltak, sier Tilseth til BT.

SMUGLET APE: Tollvesenet anmeldte Akvariet for smugling av fem dvergsilkeaper, men saken ble ikke etterforsket av politiet og forholdet er nå foreldet. Siden den gang har Akvariet ved minst tre anledninger mottatt slanger og krypdyr som er smuglet inn til landet.
Foto: Jan M. Lillebø