Det er Akvariets nye samling av gift— og kvelerslanger, som akkurat nå befinner seg i Trondheim, som DN mener er ulovlig tatt inn til landet.

Politiadjutant Tore Johan Sørland ved Bergen politidistrikt sier at saken nærmer seg en avslutning og at han mest sannsynlig vil ilegge Akvariet et klekkelig forelegg.

"Uakseptabelt"

Det kan bety at det går mot rettssak - for i følge direktør ved Akvariet, Stig Sægrov, vil det være uakseptabelt for den bergenske stoltheten å bli stemplet som dyresmugler:

— Det er korrekt at DN har anmeldt oss. Men vi mener at vi har vårt på det tørre. Vi har ulikt syn på hvilket regelverk som gjelder, sier Stig Sægrov til Bergens Tidende.

Etter hans oppfatning skal DN bare håndtere arter som er omfattet av viltloven, og de såkalte cites-bestemmelsene. På cites-listene står dyre- og fuglearter som er utrydningstruet ý og som Norge og de fleste andre land har forpliktet seg til å drive streng kontroll med gjennom internasjonale konvensjoner.

— Ingen av slangene i vår utstilling står på cites-listen. Det var vi pinlig nøyaktig med å undersøke. Det er Dyrehelsetilsynet som har gitt oss tillatelse til å importere slangene. De ivaretar dyrs velferd, og hensynet til smitte. Vi mener at en tillatelse derfra er mer enn godt nok. Hadde det dreid seg om dyr som kan leve i vår fauna, i stedet for slanger, hadde situasjonen vært en annen, sier Stig Sægrov.

"Sjokkerende"

Rådgiver i DN, Øystein Størkersen, er rystet:

— Det er sjokkerende at en dyrepark i Norge, som skulle være godt kjent med bestemmelsene, nærmest blåser i regelverket på denne måten. For oss virker det som om Akvariet i Bergen ikke gidder å følge vanlige saksbehandlingsrutiner. At direktøren er uenig i reglene som gjelder, er nå så. Det betyr ikke at man kan la være å følge dem. Skulle tro at det var et styre på Akvariet som kunne ta mannen i nakken, sier Størkersen til Bergens Tidende.

Han viser til at andre norske dyreparker sikkert også kunne tenke seg litt løsere tøyler.

— Vi vet at de følger nøye med på hva som skjer. Hvorfor skal de bestrebe seg på å gjøre tingene skikkelig og ordentlig, hvis Akvariet i Bergen slipper unna med å ta snarveier, spør Størkersen. I 1999 ble Akvariet i Bergen anmeldt for ulovlig innførsel av fem dvergsilkeaper. Denne saken ble liggende urørt på Bergen politidistrikt i lengre tid, og er nå foreldet.

Denne diamantklapperslangen er en del av slangeutstillingen til Akvariet i Bergen. Akvariet er nå anmeldt for ulovlig innførsel av slanger.
ARKIVFOTO: KNUT STRAND