• Vi har gitt brevet til alle våre ansatte. Slik kan vi ha disse punktene i bakhodet og rette de opp i løpet av våren, sier direktør ved Akvariet, Kees O. Ekeli.

Han vedgår at Rune Stigum Olsen har rett i det meste av det han påpeker, men avviser at dette er et uttrykk for generelt forfall på Akvariet.

Mye bedre i dag

— Går du tilbake til før 1999, hadde vi ikke artsinformasjon i det hele tatt. Akvariets tilbud til publikum er bedre enn noensinne, sier Ekeli.

Han mener noe av forklaringen på at det er så mange feil, blant annet på skiltingen, er at det har gått en tid siden skiltene sist ble oppgradert.

— Vi oppgraderer skiltene to ganger i året. Nå har vi vært nødt til å vente litt av økonomiske årsaker. Når det er sagt, er jeg ikke enig i at alt som er i akvariene bør være skiltet, men alt vi har skilter på, bør finnes i akvariet.

Noe av kritikken fra Stigum Olsen mener Ekeli er på et detaljnivå som ikke angår den vanlige publikummer.

— Vi har også et ønske om å ivareta spesielt kompetente mennesker, slik som han.

Riktig satsing

— Er du bekvem med at det kommer en liste med såpass mange ankepunkter?

— Nei, og det er derfor jeg har distribuert denne listen til alle ansatte. Både faglig og akvarieteknisk skal vi være best. Men jeg kommer ikke til å prioritere utskifting av planter som ikke kommer fra det rette kontinentet. Det tar vi når akvariet oppgraderes. Noe av kritikken fremstår som flisespikkeri, noe Stigum Olsen selv er inne på.

— Er det nedbemanningen på seks årsverk som har ført til at disse feilene ikke er rettet på?

— Nedbemanningen er en svært krevende prosess å håndtere for de det angår og for dem som ikke er sagt opp. Men vi har mer enn nok tidskapasitet til å rette opp dette, og det er også grunnen til at brevet er distribuert til alle.

Ekeli deler ikke Stigum Olsens kritikk av satsingen på slanger og krypdyr.

— Jeg tror at hvis man skulle rettet seg etter hans ønsker, hadde vi hatt svært få besøkende.

— Hvorfor det?

— Folk er blitt stadig mer krevende i forhold til hva de betrakter som gøy og spennende å se. Våre besøkende er i stor grad barnefamilier. Slanger og krokodiller er såpass utstillingsmessig interessante at jeg ikke ser hvordan vi skal kunne klare oss uten dette tilbudet. Men vår kjerneaktivitet skal være norsk marin fauna. Det kan jeg berolige alle av hans like med, sier direktør Kees O. Ekeli.