Grunnen til denne todelte åpningen var Fiskerimessen som ble arrangert i Bergen høsten 1960. Kunne kanskje Akvariet bli ferdig til messen?

Ved iherdig innsats og takket være nøye planlegging av hele byggeprosessen gikk det for første etasjes del. Uten det helt store avisoppslag — omtaler for 42 år siden var mer beherskede i sin form enn dagens. Bergens Tidende meldte over fire spalter at «Fiskens verden åpnet for oss alle» og hadde et bilde av en nokså beskjeden kø foran billettluken, men kunne berette at det var en «jevn tilstrømning av besøkende utover hele dagen.» Mest tilreisende, en stor del var fra fiskeridistriktene, og deres sakkyndige bemerkninger om de enkelte fisker og fiskesorter var ofte meget både rammende og morsomme, skrev BTs medarbeider.

En lang historie

Visst var det stas at Akvariet åpnet - men det var jo ikke akkurat noen nyhet for bergenserne. Avisene hadde hatt flere reportasjer allerede om hva besøkende kunne vente seg, og planleggings- og byggeprosessen var fulgt gjennom flere år.

For Akvariets tilblivelse var en lang historie. Den begynte allerede 10 år før åpningen, høsten 1950. Da holdt Havforskningsinstituttets direktør Gunnar Rollefsen et foredrag i Bergens Handelsforening, og tittelen på foredraget var kort og godt «Vet De hva et akvarium er?»

Rollefsen var blitt direktør for Havforskningsinstituttet to år før og var kjent både som en fremragende eksperimentator og en banebrytende forsker. I tillegg hadde han er drøm: et akvarium som kunne være både til nytte for forskerne og til glede og opplysning for menigmann.

Den drømmen ble realisert på Nordnes.

Sommel fra staten

Man skulle kanskje ikke tro at et akvarium ville interessere de bergenske kjøpmenn, men Rollefsen klarte å løse ut begeistringens rullende fonn. Handelsforeningens daværende formann, Hans Egil Claussen, fikk dannet en akvariekomité, og siden det allerede var planer om et nybygg for Havforskningsinstituttet på Nordnes, var det naturlig at akvariet ble bygget i tilknytning til det.

Nettopp dette nybygget var hovedårsaken til at Akvariets forhistorie ble så lang. Det trakk i langdrag med instituttet - staten fant ikke alltid plass på sine budsjetter til de nødvendige bevilgninger for at arbeidet kunne komme i gang.

Små og store bidrag

Hadde det stått til bergenserne, hadde det gått fortere. Nok en gang ble det appellert til byens befolkning, og nok en gang bidrog de med små og store summer. Akvariet er vel en av de største «kronerullinger» Bergen har sett - og denne byen har sett mange …

Allerede et år etter Akvariekomiteen var dannet, kunne den melde at «Resultatet har vært meget oppmuntrende.» Bergen kommune lovet «å medvirke til at saken blir løst», men det var først og fremst bedrifter og firma og privatpersoner som medvirket. Med alt fra 10 til 100.000 kroner, den siste summen fra «Anonym». Og vi må ta med at ikke minst Hans Egil Claussen og hans firma ble en av de virkelig store bidragsytere.

Overlevert gjeldfritt

Byens befolkning har også senere bidradd til Akvariet ved flere anledninger. For eksempel da planene var klare for et tilbygg til vestibylen - da kom det blant annet kr. 50.000 fra Anna Corneliussen som hadde vært billettør ved Akvariet fra det åpnet til 1972. Bergenserne gir gjerne gaver til gode formål. Til gode bergenske formål.

Derfor kunne også Bergens Tidende melde ved åpningen: «Akvarium til 3-4 mill. overleveres gjeldfritt.»

BYGGEPLASSEN: Grunnarbeidet på Akvariet ble påbegynt i 1957 - åpningen i august 1960.