— Jeg opplever dette som en stor seier, sier stortingsrepresentant Rune Skjælaaen (Sp). Skjælaaen, som tidligere var sykehusprest ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, har engasjert seg politisk for å stanse den foreslåtte nedleggingen.

Skjælaaen er overbevist om at Haraldsplass skal bestå som fullverdig lokalsykehus for nordre Bergen og Nordhordland. Et lokalsykehus med akuttmottak.

Styreleder Oddvard Nilsen i Helse Vest sier spørsmålet om å stenge akuttmottaket er en sak av slik karakter at det er naturlig å la Helsedepartementet uttale seg. Derfor ble saken strøket av møtekartet.

— Har det politiske engasjementet mot nedleggelsen påvirket beslutningen om å trekke saken?

— Både ja og nei. I og med regjeringsskiftet og de politiske signalene som er kommet fra Soria Moria, ville det være uklokt å vedta dette uten å involvere departementet, sier Nilsen.

Styrelederen vil ikke svare på om akuttmottaket nå er berget: - Det er ikke tvil om at saken er vanskelig. Den har rullet og gått i årevis. Jeg avventer styrebehandlingen, sier Nilsen.

Administrerende direktør Eivind Hansen ved Haraldsplass sier at beslutningen om å trekke saken fra styrebehandling er positiv for sykehuset.

— Samtidig vil jeg understreke at vi ikke er ute etter å trenere en avgjørelse. Problemet var at beslutningsgrunnlaget som styret fikk presentert, ikke var godt nok, sier Hansen.

En ny og grundigere utredning vil vise at akuttmottaket på Haraldsplass er nødvendig, tror direktøren. Haraldsplass skal i fremtiden påta seg en større ansvar for akutt indremedisin, men overlate akutt kirurgi og ortopedi til Haukeland. - Dette er justeringer som vi er enige om, og som byr på store nok utfordringer i seg selv, sier Hansen.