Det viser en spørreundersøkelse som Helsevernetaten i Bergen har gjort rundt på fastlegekontorene i byen.

Undersøkelsene ble gjort i fjor. Kontorene ble oppringt og presentert for tre ulike konkrete pasienthistorier og spurt hvor lang tid det ville ta før legen kunne gi hjelp. Dette ble resultatet:

  • Gutt, to år med høy feber, tung pust og øreverk fra dagen før, ville fått hjelp på dagen eller neste dag avhengig av når på døgnet henvendelsen ble gjort.
  • Kvinne med hodepine og vond nakke i to uker, ville fått hjelp innen en uke. Gjennomsnittlig ventetid var mindre enn 4 dager.
  • Mann, 50 år som ønsket legesjekk uten at han følte at noe var galt måtte vente fra en til seks uker.— Vi er fornøyd med at det ser ut til å være lett å komme til for akutthjelp, sier Finn Markussen. Han er overlege i helsevernetaten og ansvarlig for undersøkelsen.
  • Åtte av ti leger ville gi time samme dag dersom det dreiet seg om akutt sykdom hos barn. Det synes vi er tilfredsstillende, sier Markussen.

Han opplyser at den gjennomsnittlige ventetiden ved ikke akutt sykdom ble oppgitt til å være 12 til 14 dager i gjennomsnitt. Lengste ventetid for å få time hos fastlege i Bergen var 44 dager.

  • Vi ser at det er en del leger som har lang ventetid. De har trolig også de minst tilfredse pasientene, sier Markussen.

Svar på minuttet

Helsevernetaten har også målt hvor tilgjengelige fastlegene er på telefon. I februar i fjor, ble alle legekontor oppringt 20 ganger.

Resultatet av ringerundene viste at i syv av ti tilfeller ble telefonene besvart. Og kom pasientene først gjennom på telefonen, tok det sjelden mer enn et minutt før de fikk svar på legekontoret.

Undersøkelsen avslørte også at det er vanskeligst å nå frem på telefonen til fastlegen på mandager. Den beste tiden for å ringe er som regel om morgenen.

Blir bedre

  • Vi har også gjort undersøkelsen rundt telefontilgjengelighet flere ganger tidligere. Forrige gang var i 2006. Fjorårets undersøkelse viser at fastlegene er blitt flinkere til å svare på telefonen, sier Markussen.

Han er likevel ikke helt fornøyd.

  • Vi mener det må være mulig for legekontorene å oppnå en svarprosent på 80 prosent, sier han.

Myter om fastlegen

— Dette bekrefter at det er en myte at vi fastleger er så vanskelige å få tak i, sier Gunnar Ramstad, leder i Hordaland Legeforening med egen fastlegepraksis i Fana.

Han mener Helsevernetatens kartlegging bekrefter at det er unødvendig å dra direkte til Legevakten ved behov for akutt legehjelp.

  • Mange ville sikkert kunne fått time hos fastlegen dersom de først hadde henvendt seg dit, mener Ramstad.
  • Vi vet at fastlegene i Bergen holder av cirka fem legetimer hver til akutthjelp pr. dag. I Bergen kan vi regne at ca. 200 fastleger er på jobb hver eneste dag. Det skulle bli 1000 legetimer daglig å fordele til akutthjelp.

Hvordan synes du at fastlegeordningen fungerer? Si din mening i feltet under!

Knut Strand