Sadi Bugingo er tiltalt for drap eller medvirkning til drap under folkemordet i Rwanda, 1994.

Mens aktoratet vil ha ham dømt til 21 års fengsel, har forsvarerne Harald Stabell og Maria Bergram Aas lagt ned påstand om full frifinnelse.

— Det strenge beviskravet for domfellelse etter tiltalen, er ikke oppfylt. Derfor må Sadi Bugingo frifinnes, sa Stabell på siste dag av rettssaken i Oslo tingrett.

Bugingo ble pågrepet og varetektsfengslet i Bergen i mai 2011, etter ti års opphold i Norge.

Propagandaavis

I tillegg til vitner som sier de ikke så Bugingo delta på steder for massakrer og drap, mener forsvarerne at det at konen hans er tutsi, tilsier at Bugingo ikke kan være en hutu-ekstremist.

En rekke vitner har sagt at Bugingo deltok på møtene til regimets hutu-ekstreme parti, der folkemord ble planlagt.

I 1990 trykket regimets propagandaavis Kangura ti bud for hutuer, som ble toneangivende frem til folkemordet fire år senere.

«Anse som forræder»

Det første av budene:

«Hver hutu skal vite at en tutsi-kvinne, hvem enn hun er, arbeider for interessene til hennes etniske gruppe, tutsiene. Som et resultat, skal vi anse som en forræder enhver hutu som 1) gifter seg med en tutsi-kvinne, 2) blir venner med en tutsi-kvinne, 3) sysselsetter en tutsi-kvinne som sekretær eller konkubine».

— Dette stemmer ikke med bildet av Bugingo. Han var både gift, var venner med og var arbeidsgiver for tutsier, sa Aas i Oslo tingrett.

Bugingo og konen giftet seg i 1992. I flere år etter folkemordet til de ble gjenforent i Bergen i 2001, bodde de i ulike land.

- Sporadiske observasjoner

Militsgruppen interahamwe var de som i stor grad utførte massakrene og drapene under folkemordet. Bugingo er tiltalt for lederskap, psykisk støtte og transport av militssoldater.

Men Aas mente beskrivelsene av hvordan Sadi Bugingo skal ha kjørt rundt, spriker for mye.

— Det som er beskrevet av vitner, er sporadiske observasjoner av at han skal ha kjørt interahamwe rundt, sa hun.

Blant annet er Bugingo observert i biler med flere ulike farger, noe forsvaret sier svekker troverdigheten til hva vitnene har sett.

Ikke blant 20 navn

I rettssaken vitnet byens militsleder via link fra Rwanda. Han sitter i fengsel på livstid i Kibungo.

— Det ble lest opp fra hans skylderkjennelse i 1999. Her gjengir han 20 personer som deltok. Bugingos navn er ikke blant de navnene han lister opp. Hvis Bugingo hadde en så fremtrendende rolle som vitner forklarer at han hadde, ville han blitt husket av (militslederen), sa Aas.

Dom i saken er ventet 14. februar eller kort tid før. Rettssaken er den første i Norge etter folkemordet i Rwanda.