— Jeg kan bare registrere disse reaksjonene. Det er min plikt å forholde meg til juryens svar uansett, sier Gert Johan Kjelby.

Han vil nødig kritisere juryens arbeid, men vedgår at argumentene mot dagens system neppe er blitt svekket etter den siste ukes hendelser i Gulating lagmannsrett.

Viser svakhetene

Tirsdag klokken 1605 fikk statsadvokaten de tre svarene han slettes ikke hadde ventet. Ti edsvorne menn og kvinner svarte nei på spørsmålet om Jarle Olsen hadde bestilt drapet på oljearbeider Øyvind Bjarte Madsen.

Juryen mente ikke bare at Olsen var uskyldig. De frifant også de to som innrømmer at de var til stede da Madsen ble skutt.

Fem minutter senere satt tre fagdommere juryens kjennelse til side. Etter deres mening er Olsen utvilsomt skyldig i drap.

— Jeg har aldri vært tilhenger av dagens juryordning. Det som skjedde denne uken viser svakhetene ved ordningen. Ingen får vite hvordan juryen har tenkt, sier Kjelby.

Han går inn for å bytte ut juryen med såkalt stor meddomsrett. Det vil si at tre fagdommer og fire legdommere skal avgjøre skyldspørsmålet. For å dømme noen trengs minst fem stemmer.

— Med et slikt system kan man ikke sette til side seks ukers bevisførsel med et pennestrøk.

Behov for begrunnelse

Kjelby ville opplevd det som problematisk hvis fagdommerne ikke hadde grepet inn.

— Jeg tror mange hadde hatt problemer med å leve med det. Verken påtalemyndigheten, pårørende eller offentligheten ville fått vite hva som lå til grunn for frifinnelsen. Når saken nå skal opp for en meddomsrett får vi uansett utfall vite hvordan retten vektlegger bevisene.

Et av jurymedlemmene uttalte tirsdag at hun tidlig i forhandlingene bestemte seg for å stemme for frifinnelse. Hun syntes synd på Jarle Olsen.

— Slike drypp fra juryens rådslagning understreker behovet for en begrunnelse. Da vil begge parter kunne avsløre om man har lagt vekt på ikke rettslig relevante forhold. Man kan ikke dømme en tiltalt på grunnlag av vedkommendes sympatiske eller usympatiske fremferd alene.

Ingen kontroll

Bergens Tidende skrev onsdag at jurymedlemmers vandel aldri blir sjekket før de skal tjenestegjøre..

— Jeg finner det oppsiktsvekkende at de som står for utvelgelsen av lagrettemedlemmer ikke kontroller at utvalget faktisk oppfyller vilkårene for å sitte der, sier Kjelby

— Er det større fare for feilaktige dommer med en jury i forhold til en meddomsrett?

— Det er ikke belegg for å fastslå at faren er større, men muligheten for å etterprøve avgjørelsen er helt fraværende, sier Kjelby.

VEKK MED JURYEN: Statsadvokat Gert Johan Kjelby er ingen tilhenger av juryordningen. Denne uken opplevde han at jurymedlemmer gråt da deres frifinnelse ble satt til side.
FOTO: TOR HØVIK