Politiets særskilte etterforskningsorgan SEFO etterforsker nå 30-åringen for grovt bedrageri, mens politimester Bjørn Valvik og to andre i ledelsen ved Fjordane politidistrikt etterforskes for grov uforstand i tjenesten. De lot den halvstuderte juristen operere som politifullmektig i to måneder, uten å ha sett noen eksamenspapirer. Svikt i rutinene — Det er greit og riktig at SEFO kommer inn og gransker dette, sier politimester Bjørn Valvik som understreker at han selv alarmerte sine overordnede umiddelbart da 30-åringens bakgrunn ble avslørt i begynnelsen av juni.40 forelegg må behandles på nytt og en straffesak kan bli gjenopptatt, når Fjordane politidistrikt i Florø nå skal rydde opp etter skandalen. SEFO regner med at etterforskningen av politiledelsen er avluttet midt i september, mens etterforskningen mot den falske politijuristen vil ta noe lengre tid. Anbefalt av lensmann Lensmannssønnen, som ble anbefalt til jobben av sin far, har i flere år studert juss ved Universitet i Bergen. Det Fjordane politidistrikt ikke visste, var at han aldri har gjort studiene ferdig.30-åringen skal ha tatt avsløringen svært tungt. Politimester Bjørn Valvik betegner situasjonen som tragisk. Saken rammer også 30-åringens far, som er lensmann i en kommune i Fjordane politidistrikt.Det var han som først nevnte den arbeidsledige 30-åringen for politimester Bjørn Valvik. Bergens Tidende lyktes ikke i å komme i kontakt med verken 30-åringen eller faren søndag.Politimester Bjørn Valvik uttrykker at han tror at også faren er ført bak lyset av den falske juristen. - En lensmann ville vel aldri gå til politimesteren på vegne av sønnen og anbefale ham som politijurist, dersom han ikke mente han hadde embetseksamen, sier han. På Aetats regning Aetat i Florø hadde arbeidsgiveransvar for 30-åringen, som hadde fått innvilget søknad om lønnsstøtte til arbeidstrening fordi han er funksjonshemmet. Under veiledning av en erfaren jurist skulle mannen tjenestegjøre som politijurist fra april i år. Han hadde ingen konkurrenter til jobben og leverte verken søknad, attester eller vitnemål til politiet. Assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre mener dette tyder på en alvorlig glipp. Politimester Bjørn Valvik forsvarer det som skjedde slik: - Aetat opplyste at han var jurist, og vi regnet med at det var riktig. Men han ble spurt om når og hvor han hadde avlagt eksamen, og om hvilke karakterer han fikk. Dessuten ble han bedt om å legge frem et eksamensvitnemål som bekreftet dette.Da ukene gikk, uten at vitnemålet kom på bordet, begynte politiledelsen å ane uråd. Men først etter at de fikk tips utenfra om at om at den nye politifullmektigen ikke hadde papirene i orden, ble han endelig avslørt. Faglig brukbar Den halvstuderte juristen skal ha fått gode skussmål av sin veileder ved Fjordane politidistrikt. Sorenskriver Bjarte Eikeset, som administrerte en av straffesakene hvor 30-åringen var aktor, sier til VG at han ikke syntes prestasjonene hans i retten var dårligere enn hos mange andre ferske jurister.Advokat Louis Anda jr., som var forsvarer i en voldssak hvor 30-åringen representerte påtalemakten, hadde heller ikke noe spesielt å utsette på innsatsen hans. – Han fremsto ikke umiddelbart som ukvalifisert, sier Anda, som så sin klient bli dømt til åtte måneders fengsel.Dommen blir trolig stående, fordi loven tillater at en person uten jusseksamen kan være aktor, så lenge tiltale er tatt ut av Statsadvokaten.