Nå vil politiadvokat Jannicke Fløystad at det skal skje.

I går la hun ned påstand om at den 31 år gamle irakeren, som gjentatte ganger har truet med at han skal drepe kommunalminister Erna Solberg, bør dømmes til ett år og to måneders fengsel.

— Å true en politiker på denne måten fordi man er uenig i de beslutningene som tas, eller hva vedkommende står for, kan vi ikke akseptere. Vi ønsker ikke et samfunn hvor politikerne må gå rundt med livvakter, sa Fløystad i sin prosedyre i Bergen tingrett i går.

- Truslene politisk motivert

I utgangspunktet var 31-åringen tiltalt for trusler. Da saken startet onsdag, varslet aktor at hun ville skjerpe tiltalen til også å gjelde skjerpende omstendigheter.

— Det finnes ingen rettsavgjørelser hvor det er tatt stilling til om det er skjerpende å true en politiker. Jeg mener at denne saken er riktig anledning å gjøre det, sier Fløystad.

— Skal slike trusler bli en del av hverdagen for politikerne, vil det påvirke rekrutteringen og igjen demokratiet. Det er her snakk om grove trusler i tillegg, sier Fløystad, og peker spesielt på at 31-åringen virker å ha forberedt seg grundig.

Han hadde vært i Oslo og kartlagt ministerens bevegelser og har uttalt at han skal ha kjøpt våpen. Da han ble pågrepet hadde han et bilde av Erna Solberg i lommeboken.

— Det er ikke tvil om at truslene var politisk motivert, og knyttet direkte til Solbergs jobb som kommunalminister, sier Fløystad.

Hun minnet også retten om hva psykiateren som hadde behandlet 31-åringen har uttalt.

— Han er ikke i tvil om at tiltalte mente alvor med truslene.

- Var ikke planlagt

31-åringens forsvarer, advokat Egil Jordan, er enig i at man ikke kan akseptere at folk løper rundt og truer politikere på livet fordi man er misfornøyd med beslutningene som tas. Han mener derimot at det er skivebom av aktor å mene at truslene i denne saken er skjerpende.

— Det er ikke ført bevis for at min klient planla truslene grundig. Dette var noe som kom mens han var langt nede psykisk og veldig frustrert, sier Jordan.

Han mener det ikke er rom i loven å inkludere politikere under posten for skjerpende omstendigheter.

— Det er Stortinget som gir oss lovene. Dersom de mener at politikerne har behov for et spesielt vern, bør de ta initiativ til en lovendring i stedet, sier Jordan.

I sin prosedyre pekte han på at den tiltalte 31-åringen har en vanskelig psykisk helsesituasjon, og at truslene som kom må ses i lyset av det.

— Min klient har erkjent truslene, og han har beklaget dem på det sterkeste. Han trenger ikke straff, men hjelp, sier advokat Jordan.

IKKE LOV: Advokat Egil Jordan (t.v.) mener det er skivebom av politiadvokat Jannicke Fløystad å kreve strengere straff fordi klienten hans har truet en politiker. - Loven tillater ikke det. Vil politikerne ha sterke vern, må de selv endre loven, sier Jordan.<p/>ARKIVFOTO: KNUT STRAND.