Den 19 år gamle nabogutten ble 4. desember dømt til 19 års fengsel for drap og voldtekt av 98-åringe Hilda Feste på Os.

Det var to år mindre enn hva aktor Gert Johan Kjelby la ned påstand om.

— Liten avstand

I dag har statsadvokaten sendt inn sin innstilling om dommen skal ankes til Riksadvokaten, som formelt sett skal behandle spørsmålet.

Hans innstilling er at saken ikke blir anket.

— Avviket mellom vår påstand og straffen er så liten, at vi ikke finner det nødvendig, sier Kjelby.

Rettskraftig i romjulen

I praksis betyr det at dommen blir rettskraftig så snart Riksadvokatens endelige beslutning kommer til Nordhordland tingrett.

Det vil trolig skje i løpet av romjulen.

— Utsiktene til en vesentlig skjerpelse av straffen, fremstår som noe usikre. Alder og utvikling er såpass viktige i vurderingen av straffeutmålingen. Det kan fort bli at et flertall i lagmannsretten faller ned på samme straffenivå. Da har det ikke noen hensikt å anke, sier statsadvokaten.

Feste ble drept i sin egen eldrebolig 1. januar i fjor. Fingeravtrykk og DNA knyttet 19-åringen til åstedet og drapshandlingen. Retten dømte ham enstemmig til 19 års fengsel.

Familiens ønske

Forrige uke bestemte den drapsdømte 19-åringen seg for ikke å anke dommen på 19 års fengsel for drap og voldtekt av Hilda Feste (98).

Også familien etter Feste har sagt til BT etter dommen at de håpte på sluttstrek.

19-åringen har hele tiden nektet straffskyld, og hevdet både i avhør og i retten at han ikke husker noe fra drapskvelden.

— Det har vært en tøff beslutning å ta. Vi har gitt ham våre innspill, men dette er hans avgjørelse, sa 19-åringens forsvarer, Rolf Knudsen, forrige uke.

Tre grunner

Han oppga tre grunner for hvorfor Festes nabo ikke valgte å anke: At det finnes tekniske beviser som taler mot ham. At det er en belastning å få saken opp på nytt. Og at han fikk to års strafferabatt.

19-åringens unge alder og beskjedne evnenivå ble trukket frem som grunnen til at de tre dommerne i Nordhordland tingrett ga ham en reduksjon i straffen på to år sammenlignet med aktors påstand.