Aktor, statsadvokat Trond Høvik, holdt tirsdag sin prosedyre i saken. Han mente tiltalte, en lastebilsjåfør tidlig i 30-årene, hadde handlet «klart uaktsomt».

— Han førte et stort og tungt kjøretøy med betydelig fare for skade og død under rygging. Det er klart at tiltalte burde forutsett muligheten for en dødsulykke, når han ikke hadde forvisset seg om klar bane, sa Høvik.

— Formålet med de lovbestemmelsene som er brukt i tiltalen, er at hindre at personer blir skadet og drept. Formålet er nettopp å hindre situasjoner som den vi nå står overfor, der en person er død og en ektefelle står igjen uten sin kjære.

Krevde tre års tap av førerrett

— Hadde han forvisset seg om at det ikke var noen i blindsonen bak lastebilen, ville dødsfallet med sikkerhet ikke funnet sted, fortsatte Høvik.

- IKKE UAKTSOMT: Forsvarer Harald Kvarme påpekte at det både var sperrebånd og en vakt på kaien da ulykken skjedde. - Risikoen for skade var minimal. I den konkrete situasjonen var det ikke uaktsomt av tiltalte å rygge, sa advokaten under sin prosedyre tirsdag.
MARITA AAREKOL

Statsadvokaten la ned påstand om 120 dagers ubetinget fengsel og at sjåføren skal tape førerretten i tre år. Et slikt tap innebærer at man ikke får sertifiktatet tilbake uten å avlegge ny, fullstendig førerprøve.Bistandsadvokaten for den avdøde belgierens enke, advokat Arild Dyngeland, mente at lastebilsjåføren hadde opptrådt grovt uaktsomt. Han viste til at området der sjåføren rygget på ingen måte kunne regnes som trygt.

— Det var kun et satt opp et plastbånd for å sperre av området der han rygget. Et slikt bånd er lett å fjerne eller komme seg over. Sjåføren visste at det akkurat hadde parkert en buss ved dette sperrebåndet. Han så at mannskapet fra cruiseskipet var tilbake på båten, men om andre hadde kommet til, rettet han ikke oppmerksomheten mot, sa Dyngeland.

- Markert avvik

Bistandsadvokaten vektla også det «meget betydelige området» bak lastebilen der sjåføren ikke hadde sikt.

— Vi har hørt fra en lignende sak om blindsoner opp mot 90 meter bak et slikt stort kjøretøy. I tillegg vet vi at vanlig gangfart, 3-5 km/t, er den aktsomme fart som skal brukes under rygging. Her har sjåføren rygget med en snittfart som er fem-seks ganger høyere - uten først å ha gått ut av lastebilen, uten å bruke hjelpemann og uten at lastebilen var utstyrt med verken ryggekamera eller sensorer. Dette gjorde han over en lang strekning, og med kunnskap om at det var mange gående i området, sa Dyngeland.

Og oppsummerte:

— Dette er et så markert avvik fra forsvarlig opptreden, at jeg mener han har opptrådt grovt uaktsomt.

På vegne av avdødes enke la Dyngeland så frem et krav om oppreisning på opptil 100.000 kroner.

- Omtrent umulig å se

TIltaltes forsvarer, advokat Harald Kvarme, gikk kraftig i rette med argumentene fra både aktor og forsvarer. Kvarme la ned påstand om at tiltalte må frifinnes.

I sin prosedyre gikk Kvarme blant annet inn på hva sjåføren kunne se da han startet ryggingen fra siden av cruiseskipet og langs kaien. Fra der ryggingen startet til stedet for påkjørselen var det cirka 100 meter.

— Vi har ikke fått bevist hva sjåføren faktisk kunne se da han begynte å rygge. Kravet om å bruke hjelpemann eller å forvisse seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade, slår først inn når utsikten bakover er utilstrekkelig. Jeg mener retten må legge til grunn at tiltalte kunne se punktet der påkjørselen skjedde. Og ut fra de overvåkingsvideoene vi har sett fra hendelsen, var avdøde omtrent umulig å se, sa Kvarme.

Han mente også at sperrebånd på stedet, og en vakt som skulle passe på cruiseturistene, talte for at sjåføren ikke opptrådte uaktsomt.

Mener vakten var hjelpemann

— Vakten hadde én oppgave, nemlig å passe på at cruiseturister ikke gikk der avdøde gikk, men i egne korridorer for passasjerene. Denne vakten var tiltaltes hjelpemann under ryggingen, selv om de ikke hadde noen konkret avtale. At vakten ikke gjorde sin oppgave, er hovedårsaken til at denne ulykken inntraff, sa Kvarme.

Om den avdøde belgieren sa Kvarme at han «var på et sted han aldri skulle vært».

— Sperrebåndene som tiltalte rygget på innsiden av, var satt opp for å holde uvedkommende ute. Avdøde skulle ikke ha oppholdt seg der. Ser vi vakten og sperrebåndene i sammenheng, var risikoen for skade minimal. I denne konkrete situasjonen var det ikke uaktsomt av tiltalte å rygge, sa forsvarsadvokaten.

- Ekstraordinær situasjon

Farten under ryggingen kommenterte Kvarme slik:

— Det er ikke holdepunkter for å si at ulykken ville vært unngått med lavere fart. Det er ikke holdepunkter for at avdøde da ville flyttet seg eller oppdaget lastebilen. Vi kan heller ikke utelukke at avdøde kom inn i lastebilens kjørefelt på et tidspunkt der sjåføren flyttet blikket fra det ene sidespeilet til det andre. Hvis han da så i «feil» speil, har avdøde vært umulig å se.

Kvarme påpekte at det kan skje en ulykke der noen dør uten at noen skal straffes for det.

— Det er ikke behov for å sette stempelet som drapsmann på tiltalte i denne saken. Ulykken skjedde som følge av en rekke omstendigheter som til sammen gjorde dette til en ekstraordinær situasjon. Og da skal ikke bestemmelsen om uaktsomt drap brukes.

Forsvareren argumenterte også kraftig mot at den tiltalte sjåføren skal tape førerretten.

— Han har fått tilbake førerkortet i år og har brukt sin førerrett på en uklanderlig måte. Hvorfor skal han plutselig nå utgjøre en fare for trafikksikkerheten, spurte Kvarme.

KREVER FENGSEL OG OPPREISNING: Bistandsadvokat Arild Dyngeland (t.v.) representerer avdødes enke. Tirsdag krevde han at den tiltalte sjåføren betaler opptil 100.000 kroner i oppreisning til enken. Aktor, statsadvokat Trond Høvik, la ned påstand om 120 dagers fengsel og tap av førerretten i tre år.
MARITA AAREKOL