Prosjektet skal hete Bamsehiet.

— Vi har arbeidet med et aktivitetstilbud for rusmisbrukere i flere år. Nå er vi i en dialog med en huseier i sentrum, og håper at det kommer i drift til høsten, sier daglig leder i Kirkens Bymisjon, Leif Jarle Theis til BT.

— Vi ønsker at dette skal være et sted rusmisbrukerne kan komme til på dagtid, et sted der de skal møtes med respekt, samtidig som de selv skal få være med å drive og utvikle ut fra egne behov, legger Theis til.

Begge de to nye prosjektene er avhengig av støtte fra Bergen kommune. Bergen kommune har allerede satt av 1,5 millioner kroner til et slik tiltak. Det er også tatt med i kommunens ruspolitiske handlingsprogram.

— Vi håper og tror at kommunen vil samarbeid med Kirkens Bymisjon om et slikt tiltak. Når kommunen gir grønt lys, kan vi være i gang allerede i høst.

Det nye Bamsehiet blir et helt nytt ressurssenter og avlastningssted på ettermiddager og i helger for enslige forsørgere, i første omgang begrenset til enslige forsørgere i Årstad bydel.