En ulykke som krevet innsats av både Røde Kors Hjelpekorps og Luftambulansen. Heldigvis var det bare en øvelse og demonstrasjon. Godt og vel 100 Laksevåg-boere fulgte med i arbeidet, og ikke minst barna syntes det var stas å ta et helikopter fra Luftambulansen i nærmere øyesyn.

Demonstrasjonen var bare ett av en rekke tiltak i regi av «Krimfri og Aktiv Påske». Krimfri påske er et vellykket samarbeidsprosjekt Laksevåg lensmannskontor har hatt i flere år. Det var ikke et eneste innbrudd i de 180 stedene som i år ble passet på.

Men at krimfriheten er koblet med aktiviteter, er nytt av året. Lensmannskontoret var koordinator for innsatsen som ble ytet av Vestkanten Drift, Sivilforsvaret, Militærpolitiet, Vadmyra Id-rettslag og Loddefjord Idrettslag, Ungdom mot narkotika og en pensjonistforening.

Ni forskjellige aktiviteter ble tilbudt – fra dans og åpne idrettshaller til busstur, bademuligheter og turorientering. Et meget vellykket opplegg, kunne lensmannsførstebetjent og hovedkoordinator Tore Lystrup oppsummere i går. Et eksempel til etterfølgelse, kan vi andre si.

DEMONSTRASJON: Redningsarbeid etter en trafikkulykke – heldigvis bare en demonstrasjon og øvelse og en av postene på programmet for «Krimfri og Aktiv Påske» i Laksevåg.
FOTO: THORE OLSEN