— Jeg vil ikke spekulere i hvor lang tid det vil ta å fjerne vraket. Først må det bli vær til at vi kan inspisere det med dykkere. Dernest må det legges en plan for hvordan det kan heves og fjernes. Og sist, men ikke minst, må vi ha stabile værforhold for å starte operasjonen, sier direktør Svein Buvik i forsikringsselskapet Gard.

Selskapet har ansvaret for hevingen og fjerningen av de to vrakdelene av «Server». Hevingsplanene skal først godkjennes av Kystverket.

Stabilt vær over tid

For å heve akterskipet, er bergerne avhengig av stabile vindforhold i et par uker. Vraket er dessuten vanskelig å komme til for bergingsfartøyene. I praksis betyr dette at det er risikabelt å sette i gang et slikt arbeid på denne årstiden.

Kystvaktskipet KV «Ålesund» har ligget i farvannet rundt Hellisøy fyr siden forliset for en uke siden, og holdt akterskipet under observasjon.

— Vi er temmelig sikre på at det ikke er mer olje igjen som vil lekke ut, sier informasjonsrådgiver Ane Eide Kjæraas i Kystverket.

Blir revet i stykker

De siste stormene har ikke flyttet på vraket, men trolig har uværet påført akterskipet ytterligere skade. Fremtidige stormer utover vinteren vil rive det ytterligere i filler.

— Frem til nå har det ikke engang vært mulig å gå nær akterskipet med lettbåt, sier Kystverkets informasjonsrådgiver.

Straks det er mulig, vil vrakdelen bli inspisert. Det er meldt roligere vindforhold de kommende dagene. Hvis sjøen legger seg, vil dykkere prøve å ta seg ned for å undersøke vraket.

Oljen nødlosset

Nødlossingen av forskipet, som er satt på grunn ved Ågotnes, fortsatte i går for fullt.

— Vi venter at dette arbeidet er fullført i løpet av lørdagen, sier Ane Eide Kjæraas.

Da vil ca. 170 tonn olje være losset fra forskipet. Det har hele tiden lekket ut olje fra denne vrakdelen, men Kystverket har lagt ut lenser som har fanget opp det meste.

Forsikringsselskapet er i forhandlinger med bergingsfirmaer om å heve og fjerne forskipet.

Enklere med forskipet

— I løpet av en ukes tid blir det trolig avgjort hvem som får denne jobben. Deretter skal Kystverket godkjenne planene, sier direktør Buvik i Gard.

— Jeg vil tro at det skal gå raskere å fjerne forskipet enn akterskipet, men jeg kan ikke her og nå anslå noe om tid, tilføyer han.

Eide Marine Service fikk jobben med å snu «Rocknes» på Ågotnes, og skal være aktuell også for «Server»-oppdraget. Halsnøy-firmaet sto også for hevingen av hurtigbåten «Sleipner» etter at Stolt-Rockwater JV måtte gi opp oppdraget etter at det var påbegynt.

Lillebø, Jan M.