Mandag ettermiddag omringet 12-15 personerfra Hardangeraksjonen et av Statnetts helikoptre på Kvamskogen.

Aksjonistene protesterte mot den omstridteutbyggingen av kraftlinjen mellom Simadal og Samnanger.

Det aktuelle helikopteret ble hindret i åta av, og dermed ble 30 arbeidere stående fast på fjellet etter endtarbeidsdag. Disse ble hentet ned av et annet helikopter ved 20.30-tiden mandagkveld.

— Vi mener at utbyggingen er unødvendig, ogat den representerer et enormt inngrep i den unike naturen vi har i Hardanger.Det har vi ikke tenkt å akseptere.

Det sier Synnøve Kvamme i Hardangeraksjonenom bakgrunnen for aksjonen. Hun var en av dem som mandag omringet helikopteret.

Kontaktet politiet

Kvamme sier til bt.no at hun ikke kommertil å flytte seg frivillig.

— Nei. Da må jeg i så fall bæres vekk.

- Hva ønsker dere å oppnå med en slikaksjon?

— Målet er å få stanset utbyggingenpermanent. Klarer vi å få i gang et nytt folkeopprør som i fjor, så tror jeg atvi skal klare det.

I juli i fjor fikk Statnett konsesjon til åbygge en ny 420 Kv kraftlinje fra Sima kraftverk i Eidfjord til Samnanger. Avgjørelsenskapte politisk storm, og i august i fjor vedtok regjeringen å se nærmere på omdet fantes alternativer. Blant annet ble det lansert forslag om å brukesjøkabel i stedet for tradisjonelle master i terrenget. I mars i år konkluderteolje— og energidepartementet med å stå fast på vedtaket fra juli 2010.

Synnøve Kvamme i Hardangeraksjonen mener atprosessen som førte til endelig vedtak, har vært uryddig.

— Vi mener at veien mot endelig vedtak kunvar et spill for galleriet. Det at Bergen har så stort kraftbehov er bareskremselspropaganda, og vi mener derfor at vedtaket ble fattet på falsktgrunnlag, sier hun.

For ikke mange ukene siden begynte Statnettpå den mest kontroversielle delen av kraftlinjen, mellom Simadal og Kvamskogen.

Arbeidere satt fast

Ifølge kommunikasjonssjef Irene Meldal iStatnett fikk aksjonistene først frist til klokken 19 med å fjerne seg. Da såikke skjedde, ble politiet varslet.

Men ved 21.30-tiden var aksjonistenefortsatt på plass.

-Hvordan politiet vil gå frem for å få løst situasjonen, får bli deres sak. Forvår del kommer hensynet til disse arbeiderne i første rekke, sier hun videre.

I LUFTEN: Her er helikpotert i luften før aksjonistene omringet det.
JOSTEIN KJERLAND