To ganger tidligere i høst har Helsevernetaten i Bergen kommune vært på befaring på stedet. Befaringen kom i stand etter at det var kommet klager fra Hansahaugen Vel. De klaget over at det kom plagsom lukt fra fyllplassen.

Ved befaring i slutten av september var Kurt Hamre AS representert ved Tor Woldseth. Han opplyste da til Helsevernetatens folk at det i det siste året var lagt masser sammensatt av silorester og rundballer fra Hamres gård på Titlestad i fyllingen. I tillegg var det dumpet hestemøkk, bygningsavfall, jord og stein fra Helges Maskinstasjon.

— Ulovlig dumping

Helsevernetaten mener at denne deponeringen ikke er i samsvar med konsesjonen for drift av sorteringsanlegget. Grønn etat mener at massene ikke inngår i jordbruksproduksjon og at det ikke er søkt tillatelse til bakkeplanering. Et slikt tiltak skal godkjennes. Firmaet har heller ikke tillatelse til å deponere rivningsmasser på stedet. Helsevernetaten mener derfor at det som ble avdekket ved befaringen i september, er ulovlig etter forurensningsloven.

For å kunne fastslå om og i tilfelle hvilken grad deponiet vil føre til forurensning, ville Helsevernetaten granske forholdene. Det skjedde onsdag i nærvær av Hamres advokat Ingvar Pilskog og Knut Hamre. Også representanter for de kommunale etatene Grønn avdeling og etat for byggesak og private planer og fylkesmannens miljøvernavdeling var til stede. Helsevernetaten sikret seg prøver av fyllingen.

En fotograf fra BTV og Bergens Tidendes fotograf og journalist ble av Hamre nektet adgang da det offentlige kom på besøk til bossfyllingen til Kurt Hamre AS onsdag.

Tilkalte politiet

Avdelingsveterinær Elin Borgen i Helsevernetaten sier til Bergens Tidende at det vil bli laget en rapport som skal være ferdig i neste uke. Rapporten vil danne grunnlag for videre behandling av saken.

— Ifølge opplysninger BT har fått, tilkalte dere politiet da dere var på befaring i september. Kan du bekrefte det?

— Ja. Da vi kom for å overlevere skriftlig eksemplar av vedtaket om å komme for å ta prøver av fyllmassene, oppdaget vi at det var satt i gang arbeid med å fjerne de massene vi ville undersøke. Da ble politiet bedt om å komme for å stanse denne gravingen. To politifolk kom til stedet. Jeg vil ikke kommentere hva de sa og gjorde, sier Borgen.

Da BT ønsket kommentar fra Kurt Hamre AS i går, ble vi kontaktet av advokat Ingvar Pilskog. Han viste til at de kommunale etatene vil utarbeide en rapport. Inntil den foreligger, avstår han å kommentere saken. Han avviser at politiet ga firmaet pålegg da de kom til stedet under helsevernetatens befaring i september.