I et ufyselig vær gikk et 20-talls personer i fakkeltog fraBystasjonen til tinghustrappen torsdag kveld.

På tinghustrappen ble detplassert et 20-talls bamser i gitterporten.

— Bamser representerer trygghet for barn, sier BenteBartz-Johannessen, daglig leder ved Senter mot incest og seksuelle overgrep iHordaland.

Henlagt

Bakgrunnen for aksjonen er en rekke saker hvor barn har gitt detaljerte beskrivelser om seksuelleovergrep begått av en foresatt . I sakene senteret kjenner til harforholdet blitt politianmeldt med bakgrunn i hva barnet har fortalt.

8 av 10 anmeldte saker vedrørende mistanke om seksuelleovergrep mot barn har blitt henlagt. Svært mange av saken er henlagt på grunnav «bevisets stilling».

Samvær

— Slike saker ender ofte i det sivile rettssystemet i form aven barnefordelingssak. Den foresatte som haranmeldt saken ønsker å beskytte sitt barn. Ved å fastholde dette, blirvedkommende karakterisert som ikke samarbeidsvillig rundt spørsmål om samvær ogdaglig omsorg. Den anmeldte motpart tilkjennes da ofte daglig omsorg forbarnet, sier Bartz-Johannessen.

-Vi er sterkt bekymret for atbarnets utsagn om seksuelle overgrep blir helt borte i rettsapparatet. Dette erbrudd på Barneloven og FNs Barnekonvensjon som sier at barnets beste skal væreet førende prinsipp. Barnet har rett til å bli hørt i saker som omhandler dem,sier hun.