INGVILD RUGLAND

— Jeg går her med barna hver eneste dag, og har hjertet i halsen hver gang.

Solvei Stoutland har barn ved Steinerskolen og er opprørt over planene om bygging av et leilighetskompleks midt mellom Steinerskolens skole og barnehage i Rieber-Mohns vei på Fjøsanger. Foreldrene mener at enda mer trafikk i den smale og bratte veien, vil være fullstendig ødeleggende for en allerede dårlig skolevei.

— De må gjerne bygge her, men først må veien bli bedre, sier Margrethe Joys, som har hatt barn ved Steinerskolen i fem år.

Komité for byutvikling var i går på befaring i Rieber Mohnsvei for å se på forholdene. Byggherren Byggholt ønsker å rive villaen som i dag ligger på tomten, og i stedet bygge et leilighetskompleks med ti leiligheter.

Naboer i området har protestert mot planene fordi de mener bygget ødelegger området. I tillegg er Steinerskolen med dens 400 elever svært skeptisk, på grunn av den smale atkomstveien.

— Ingen av disse barna har en sikker skolevei i dag. Om vinteren er det livsfarlig i de bratte bakkene her, biler på helårsdekk har ikke en sjanse, sier en opprørt Solvei Stoutland.

Prinsipielt

Kommunalråd Anne Grethe Strøm-Erichsen hadde problemer med å komme seg oppover til selve tomten fordi hun ble omringet av skolebarn.

— Er du politiker? ville de vite, og kastet seg over henne.

Strøm-Erichsen fikk sammen med resten av komiteen se hvor vanskelig atkomst det er mot skolen. En bil hadde store problemer med å passere, og bussen som fraktet politikerne til stedet måtte parkere nederst i veien.

Strøm-Erichsen sier at Arbeiderpartiet er skeptisk til utbyggingen. Hun mener det er en prinsipiell sak som bør dreie seg om mer enn bare denne utbyggingen.

— Sier du ja til én, kan det komme flere. Det er vanskelig å se en slik utbyggingssak isolert, uten å ta hensyn til hele området, sier hun.

Området er i dag uregulert.

Utbyggeren hevder på sin side at de ekstra bilene som vil komme som følge av leilighetene, ikke vil skape mer trafikk.

- Oppklarende

Høyres Lise Wergeland Strømmen ble overbevist om at noe må gjøres med trafikken i området.

— Dette er en veldig dårlig skolevei. Første inntrykk er at trafikken må kunne reguleres. Kanskje vi kan stenge veien for trafikk noen timer om morgenen og ettermiddagen, sier hun.

Dette er et forslag som faller i god jord hos forelder Solvei Stoutland.

— Tidsavgrenset kjøring ville være veldig bra, sier hun.

Etter befaringen dro politikerne til sine respektive gruppemøter for å diskutere saken. Komiteen for miljø og byutvikling tar endelig stilling til utbyggingen i sitt møte torsdag.