— Alle skoleturer kuttes fordi foreldrene ikke lenger får betale egenandeler. Vi blir sittende på skolen. Den eneste turen vi får er tur til kirken på skoleavslutning, sukker elevrådsleder Lena Lislerud ved Breimyra ungdomsskole i Åsane.

Elevrådslederne Erik Nerheim og Siri Sørgard ved Marikollen skole, Anita Vedå og Marte Hovda Ottesen, Kyrkjekrinsen, og Arna Matilde Brurås ved Blokkhaugen skole er like oppgitt. Torsdag drar de med seg samtlige ungdomsskoler i Åsane i kortaksjon. Stortinget skal bli neddynget i kort fra sinte elever. Alt nå har de fått melding om at flere skoler i Oslo og Sogn og Fjordane vil følge etter med lignende aksjoner.

— Myndighetene har selv lagt opp til at mye av vår læring skal foregå utenfor skolen. Når Stortinget ikke bevilger nok penger til skole, bryter det sine egne forutsetninger, påpeker Marte Hovda Ottesen og Arna Matilde Brurås. De er enig i at skolen ikke skal legge press på fattige foreldre. Men når det ikke finnes ekstra penger i skolen, blir elevene skadelidende.

Signalet om at foreldrene ikke lenger får betale egenandeler, kom i høst. Noen av elevene kom seg av sted på tur før det. Andre har fått stoppordre for sin skoletur. Teater- og bybesøk er droppet. Likeledes fremtidige skoleturer. Telttur i Hjortlandsdalen seiler opp som eneste alternative tur for elevene ved Breimyra ungdomsskole.

— Vi blir fort skolelei når de spennende opplevelsene fjernes, mener elevrådslederne og frykter mer vold og hærverk i fremtiden.