Mandag klokken 11 stiller forbundet opp ved forbrenningsanlegget i Rådalen for å markere sin avsky mot sosial dumping.

El og IT-forbundet mener det ikke finnes dokumentasjon på at de polske arbeiderne på anlegget mottar lønnsslipper, eller har lovlig arbeidstid etter norske forhold.

— Ikke lønnsslipper

  • Senest fredag var det ingen elektrikere som hadde mottatt lønnsslipper. De får beskjed om å komme til kontoret for å hente dem, men min teori at de da får sparken, sier Åge Blummenfelt i El og IT-forbundet.

BIR fastholder at det ikke foregår noe ulovlig ved anlegget. BIR er oppdragsgiver, men elektrikerne er ansatt i firmaet Industry Montage.

— Vi har ikke funnet grunnlag for å påstå at det foregår sosial dumping ved anlegget, sier administrerende direktør Steinar Nævdal.

Ikke helt trygg

Advokatfirmaet Deloitte skal ha fått tilgang til dokumentasjon som viser det. Men han er ikke bombesikker.

— Dette er den beste dokumentasjonen vi kan finne. Hvis det skulle vise seg noe annet på et senere tidspunkt, vil vi håndtere saken ut fra de opplysningene som vi da sitter på, sier Nævdal.

Han understreker at dersom Arbeidstilsynet eller andre finner at det har foregått sosial dumping, vil BIR håndtere dette som brudd på inngått kontrakt.

Åge Blummenfelt i El og It-forbundet mener det eneste moralsk riktige av BIR, er å avbryte kontrakten med Industry Montage.

— BIR gjemmer seg bak juridiske formuleringer. De kunne tatt en mye mer offensiv holdning.

På dagens styremøte i BIR, orienterte Nævdal om det som er gjort i saken. Styret tok saken til orientering, og vil også skrive en redegjørelse til BIRs eiere.

Amundsen, Paul S.