De siste årene har den smittsomme plantesykdommen Phytophthora ramorum angrepet flere av rododendronbuskene i parken.

Brennes i Rådalen Mattilsynet har vært på inspeksjon, og i et brev krever de at Grønn Etat tar affære og gjør sitt for å begrense sykdommen i den populære parken.

-Den er etablert og utbredt på visse steder i parken, og det er viktig at sykdommen ikke får spre seg, sier Kari Janson, førsteinspektør på plantehelse i Mattilsynet.

— Vi skal beskjære de syke plantene til vi kommer inn til friskt plantevev. Vi er også pålagt å fjerne blader under de aktuelle buskene. Alt leveres til forbrenning i Rådalen, forteller Anne Berit Storheim, rådgiver ved Grønn Etat i Bergen kommune til bt.no.

Felles kamp Sykdommen smitter med vannsprut. Derfor hevet Grønn Etat flere av plantene en halv meter opp fra bakken.

— Dette har vi gjort for å unngå at smitten brer seg til bladene som ligger nærmest bakken. Vi har rett og slett fjernet de nederste grenene på rododendronen der det har vært nødvendig, forklarer hun.

Dette er også gjort på Gamlehaugen og Solheim kirkegård. I tillegg til at Mattilsynet samarbeider med Bergen kommune, har de også veivesenet og Bergen kirkelige fellesråd med seg i kampen mot sykdommen.

Oppdaget i 2002 Mandag var Grønn Etat i Nygårdsparken og besiktiget de aktuelle plantene som er smittet. I løpet av uken aksjonerer de.

Det var i 2002 at sykdommen ble oppdaget for første gang her i landet. Mattilsynet fører også kontroll med planteskoler, hagesentre og planteimportører for å hindre utbredelse av sykdommen.