Onsdag slo Tollvesenet, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim gjennomførte til mot fiskeekportører både i Hordaland, Oslo og Nordland.

Myndighetene tror at eksportører har forsøkt å tukle med tollsatsene ved å deklarert hel tørrfisk som tørrfiskhoder i eksport til Nigeria.

Da blir tollsatsen i mottakerlandet halvert fra 20 til 10 prosent toll, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

«På denne måten har fiskeeksportørene bidratt til at Nigeria kan ha mistet flere millioner kroner i tollinntekter», heter det i pressemeldingen.

Videre:

«For lovlydige eksportører innebærer dette en uholdbar situasjon. Ved at kundene krever billigere fisk kan de føle seg tvunget til å selge billig eller de kan bli presset til å foreta tilsvarende svindel med avgifter».

Økokrim har to anmeldelser på bordet allerede. Tollvesenet mener at den ene eksportøren har bidratt til å unndra 4,9 millioner kroner i tollinntekter for Nigeria.

Tørrfiskprodusenter har den siste tiden slitt veldig med å få omsatt fisken.

— For å unngå uhederlig konkurranse har kontrolletatene satt fokus på dette, heter det i pressemeldingen.

Saken oppdateres.